Podmioty polityki społecznej - klasyfikacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1799
Wyświetleń: 8736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty polityki społecznej - klasyfikacja - strona 1 Podmioty polityki społecznej - klasyfikacja - strona 2

Fragment notatki:

PODMIOTY POLITYKI SPOŁECZNEJ
Klasyfikacja podmiotów polityki społecznej
Ze względu na obszar działania
- globalne
- regionalne (Rada Europy, Unia Europejska, Stowarzyszenie Narodów Azji południowo Wschodniej - ASEAN, Liga Państw Arabskich - LPA, Organizacja Jedności Afrykańskiej - OJA)
- krajowe
Ze względu na charakter podmiotu krajowego
- organizacje publiczne (rola podstawowa)
- organizacje pozarządowe (rola uzupełniająca)
Ze względu na sposób uczestnictwa
- inspirujące (np. instytucje naukowe, organizacje pozarządowe) - realizujące (odpowiednie organy administracji rządowej i samorządowej oraz powołane instytucje)
- współdziałające (fundacje, stowarzyszenia)
- tworzące wzorce (stowarzyszenia, kluby AA)
Podział wg Grażyny Spytek - Bandurskiej (podręcznik)
międzynarodowe podmioty polityki społecznej
- globalne Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa (FAO)
Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci (UNICEF)
ONZ do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO)
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
- europejskie
Rada Europy
Unia Europejska
krajowe podmioty polityki społecznej
- podmioty ustawodawcze
Sejm (zwrócić uwagę na komisje sejmowe!!!)
Senat
- podmioty wykonawcze
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Administracja centralna
a) organy naczelne
- Rada Ministrów
- Prezes Rady Ministrów
- Ministrowie (m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Zdrowia, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Edukacji, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Sprawiedliwości, Minister Spraw Zagranicznych)
- przewodniczący komitetów
b) organy centralne
- Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
- Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
- Szef Obrony Cywilnej Kraju
- Komendant Główny Policji
- Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
3. Administracja terenowa
- Wojewoda wraz z organami administracji zespolonej oraz organami administracji niezespolonej
- Samorząd terytorialny
a) gmina
b) powiat
c) województwo
- podmioty sądownicze Sądy (sądy powszechne z SN, sądy administracyjne z NSA)


(…)


- podmioty sądownicze Sądy (sądy powszechne z SN, sądy administracyjne z NSA)
Trybunały
Sąd Najwyższy (SN)
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)
Trybunał Konstytucyjny (TK)
Trybunał Stanu (TS)
- podmioty kontrolne
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)
Rzecznik Praw Dziecka (RPDz)
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS)

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz