Podatek dochodowy od osób fizycznych - Zasady poboru podatku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatek dochodowy od osób fizycznych - Zasady poboru podatku - strona 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych - Zasady poboru podatku - strona 2

Fragment notatki:

Podatek dochodowy od osób fizycznych.   Stanowi dochód budżetu państwa; ustawa dotyczy powszechnego dochodu osobistego przychód= obrót -wpływy osiągane przez konkretny podmiot przychód - koszt = dochód Miał objąć wszystkie kategorie dochodów wyjątki gdy mówimy o przedmiocie to wyłącznie kilka kategorii przychodów, kilka rodzajów przychodu jest zwolniona; wyłączeniu podlegają przychody z działalności rolniczej, z gospodarki leśnej, podlegające przepisów ustawy o podatku od spadku i darowizn, wynikające z czynności i nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, z tytułu podziału wspólnego majątku po ustaniu wspólności majątkowej lub jej ograniczeniu. Ustawa zawiera szereg zwolnień mających stosunkowo wąski zakres dotyczących specyficznych źródeł. Podmiot - wyłącznie osoby fizyczne; nie przywiązywanie wagi do obywatelstwa; łącznikiem jest miejsce zamieszkania na terytorium Polski; podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Nieograniczony obowiązek podatkowy gdy na terenie państwa na którym zamieszkuje a ograniczony na osobach nie mających w ogóle miejsca zamieszkania a podlega obowiązku podatkowemu od niektórych dochodów uzyskanych na terytorium Polski. Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu; na swój wniosek łącznie jeżeli trwa, cały rok podatkowy; złożenie wniosku; ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy; istnieje wspólność majątkowa. Dochody małżonków się łączy, dzieli przez 2, oblicza podatek od właściwej stawki potem mnoży się przez 2. Dwóch podatników ale jedno zobowiązanie podatkowe. W razie gdyby nie zapłacili to każdy z nich może być zobowiązany przez organ do zapłacenia całości więc odpowiadają solidarnie. Rodzice samotnie wychowujący dzieci - konkubent (bina), kawaler, panna, wdowiec, wdowa, współmałżonek przebywający w zakładzie karnym. Podstawa opodatkowania - dochód osiągnięty przez podatnika łącznie ze wszystkich źródeł podlegających opodatkowaniu. Opodatkowanie odrębne np. lokaty na rachunkach bankowych; podlega opodatkowaniu przychód, dochody z tytułu oszczędności, przychód pomniejszony o koszty sprzedaży, 10% od przychodu. Złożenie deklaracji w ciągu 14 dni; wygrane w grach losowych lub zakładach wzajemnych stawka 19%. Pobór podatku przez podatnika. Przychód- pieniądze pozostawione do dyspozycji ale ode mnie zależy czy je podejme czy nie czyli inaczej wynagrodzenie. Wyjątek to przychód należny. Zasady poboru podatku - okres rozliczeniowy 1 rok, pobór zaliczek rozłożony miesięcznie lub też pobierane są przez płatnika (tzw. pobór podatku u źródła, przelew ogólny od wszystkich pracowników tzn. zakłady pracy wypłacające wynagrodzenia); podmioty prowadzące działalność gospodarczą ; zaliczka liczona oddzielnie za każdy miesiąc; przy obliczaniu zaliczki bierze się przychody i koszty osiągnięte od podatnika od początku roku, potem obejmuje zaliczki należne za poprzednie miesiące. Płatne za kolejne miesiące do 20 z wyjątkiem zaliczki za grudzień w wysokości takiej jak za listopad. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz