Zadowolenie z pracy - strona 8

Psychologia w pracy menadżera

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. Dagmara Lewicka
 • Psychologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 5432

pracowników. Zadowolenie z pracy nie jest zjawiskiem stabilnym, zmienia się wraz ze zmianami zachodzącymi...

Zbilansowana karta dokonań

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1519

myślenia i inicjatywy; wspieranie ze strony komórek administracyjnych; ogólne zadowolenie z pracy...

Metody badań ilościowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody badań jakościowych i ilościowych
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1953

z wykonywanej pracy? (jakościowe i ilościowe) - W jakim stopniu zadowolenie z pracy przekłada...

Stres w pracy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1057

napięć, o ile zadowolenie z pracy nie równoważy nam niskiej płacy. NUDA: nowoczesne maszyny uczyniły...

Efektywne kierowanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

(z tym,że ich niezaspokojenie nie powoduje wystąpienia niezadowolenia) KONTEKST PRACY - polityka administracyjna,planowanie...

Podstawy zarządzania - omówienie

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • mgr inż. Marek Stankiewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 154
Wyświetleń: 903

człowieka z pracą. Dodatnio na zadowolenie z pracy wpływa też zmniejszenie dystansu władzy...

Motywowanie w przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Zbigniew Jarosz
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

to doprowadziło Herzberga do wniosku, że tradycyjne spojrzenie na zadowolenie z pracy jest niepełne...

Osobowość - omówienie (sem 1)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

pracy • wpływa na poziom zadowolenia z pracy • wpływa na efektywność róŜnych form motywacji • decyduje...