Nowolewicowa krytyka- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nowolewicowa krytyka- opracowanie - strona 1 Nowolewicowa krytyka- opracowanie - strona 2 Nowolewicowa krytyka- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

NOWOLEWICOWA KRYTYKA „STAREJ LEWICY”
Krytyka prymatu teorii nad praktykę w „ starej lewicy ”. Nowa lewica : działać impulsywnie, myślenie jest skażone starym reżimem.
„ Stara lewica ” mówi o społeczeństwie hierarchicznym, opartym na partii w centrum, przewodzą radni. Nowa lewica : społeczeństwo oparte na wspólnocie poszukujące jednostek.
Krytyka racjonalnej analizy intelektualnej i kultu nauki. Nowa lewica : natchnione przeżywanie ,wyobraźnia intuicji.
Krytyka jednorodności, zdyscyplinowania. Nowa lewica : wolność i pluralizm.
„ Stara lewica ”: myślenie kategoriami politycznymi. Nowa lewica : polityka na drugim planie. Krytyka biurokracji i centralizacji.
Krytyka industrii, społeczeństwa industrialnego i postępu technicznego ( Marks ). Nowa lewica : program o charakterze terapeutycznym, zmieńmy siebie i przez to zmieńmy świat w działaniu, drogą do celu była redukcja roli umysłu.
„Stara lewica ” : rewolucja ostatecznym i gwałtownym rozwiązaniem wszystkich bolączek świata.
Nowa lewica : walka z mitem wszechobecnego państwa , które ma gwarantować racjonalne wykorzystanie potencjału ekonomicznego i sprawiedliwy podział dóbr.
Nowa lewica : krytyka społeczeństwa kapitalistycznego ale także i przemysłowego.
Nowa lewa : studenci i młodzież. „ Stara lewica ” : robotnicy.
Różna interpretacja dobra i zła. Dobro dla Nowej lewicy to odwaga i radość młodych, wyzwolone instynkty życia , miłości; zło to technika biurokratyczna, państwo i ideologia konsumpcyjna, wojna.
Herbert Marcuse „ Społeczeństwo jednowymiarowe”
nie-wolność panuje w cywilizacji przemysłowej i jest ona dowodem technicznego postępu
prawa i swobody (wolność słowa, sumienia, myśli, swoboda inicjatywy itd.), które były na początku społ. przemysłowego i miały zmienić zestarzałą kulturę w dalszym stadium jego rozwoju zostały zinstytucjonalizowane i przez to straciły swoją prawdziwą treść
nie ma prawdziwej wolności, bo człowiek musi sprawdzać siebie na rynku, prawdziwa wolność ekonomiczna to wolność od ekonomii, od codziennej walki o o środki do życia, ale tak nie jest, przez to właśnie państwo uporządkowuje społeczeństwo narzucając swoje wymagania- jest a państwem totalitarnym,
najbardziej skuteczną i trwałą formą walki przeciw wyzwoleniu jest zaszczepienie materialnych i intelektualnych potrzeb
potrzeby są fałszywe i prawdziwe, o prawdziwości lub fałszu potrzeb decyduje sama jednostka, ale tylko wtedy gdy jest naprawdę wyzwolona, potrzeby te zmieniają się historycznie
wyzwolenie zależy od świadomości zniewolenia, ale świadomość ta jest często zagłuszana przez potrzeby i zaspokojenia, można się wyzwolić odrzucając zaspokajanie represywne (czyli tych fałszywych potrzeb) i zastąpienie go przez realizacje potrzeb prawdziwych


(…)

… szczęście i odebrano im możliwość poszukiwania własnego ja.
świadomość nadziei, wytworzona przez zachęcającą wizję dobrobytu i zagrożeń twj wizji, np. nudna praca, wojna, młodzi ludzie odczuwają zdradę, że między tę piękna wizję wdziera się strach o przyszłość ( wojna, podporządkowanie w szkole)
czarni wnieśli wkład w nową świadomość, bo pozostali poza obrębem państwa korporacyjnego, umieli stworzyć…
… świadomość czerpie z grupy, wspólnoty, Erosa, uwolnienia od techniki, z osobowości bez zahamowań
wspólnota b. ważna, razem ludzie mogą zrobić więcej niż jako jednostki
uwolnienie się od narzuconej świadomości wymaga uwolnienia się od techniki
państwo korporacyjne:
ma jedną ideę: techniki- organizacji- wydajności- wzrostu-postępu, a ludzkie życie nie jest bardziej złożone , jest bezduszne, racjonalne i logiczne
cechy państwa korporacyjnego:
fuzja i integracja ( wzajemna zależność wszystkich części składowych państwa, zatarcie granicy między sektorem publicznym a prywatnym)
zasada administracji i hierarchii ( każdy człowiek ma swoje miejsce, określoną funkcję, idea zarządzania, specjalne procedury, narzucony porządek =przemoc)
autonomia p.k. ( ludzie nie mają wpływu na państwo)
nowe prawo własności…
… jest zastąpienie własnych zasad prawem, skłania się człowieka, żeby przekreślił swoje wartości dla prawa, które stało się skorumpowane, niesprawiedliwe, nieludzkie
„państwo określa swoje szaleństwo mianem rozumu”
jedyna prawda znajduje się w człowieczeństwie, w drugim człowieku, w stosunkach z otaczającym ludzi żywym światem, w państwie korporacyjnym jest propagowana prawda dobra wspólnego
utracona tożsamość…
… charakteryzowała przybyszów do USA, którzy chcieli zbudować tu idealne społeczeństwo, ale też negatywne cechy: egoizm, podejrzliwość, konkurencja, pogląd, że natura ludzka jest zła i walka z innymi jest naturalnym stanem człowieka, podział, nieumiejętność wspólnego działania i wspólnej odpowiedzialności, dlatego nie walczyli przeciwko władzom wielkich korporacji
zaczyna kształtować się już w latach 30.( Wielki Kryzys), ale w pełni jest od II wojny światowej, wyrasta po zawodzie na świadomości 1., inaczej nazywana świadomością korporacyjną, chęć reform, potrzebna dyscyplina i hierarchia, poświęcenie dla wspólnego dobra, mimo pozornego optymizmu panuje pogląd, że człowiek jest z natury zły, rządny władzy, ale dobrą cechą człowieka jest zdolność myślenia i właśnie na tym świadomość 2chce tworzyć świat- na rozsądku, to co jest wytworem rozumu jest prawdziwą rzeczywistością, świadomość wierzy w merytokrację- elitę zdolności i osiągnięć, najważniejszym aspektem świadomości jest głęboka schizofrenia: rozdwojenie zawodowego i prywatnego ja, dwie role, dwa systemy wartości- ten brak jednolitości stwarza możliwość do manipulacji, ludzie świadomości zostali oszukani- wpojono im, że sukces, racjonalność itd. dają…
… kulturę i styl życia opozycyjny wobec państwa (muzyka blues= doznania własnego ja, głębokie i uczciwe)
zmiana w stronę kierunku nastąpiła w latach 1967-69, obejmowała w znacznym stopniu ludzi młodych, ludzi sztuki,
podstawą świadomości jest wyzwolenie, zaczyna się od osobowości, pierwszym przykazaniem jest - nie czyń gwałtu wobec siebie samego, drugi- bądź wierny sobie, nie jest to egocentryzm
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz