Metody badań ilościowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2261
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody badań ilościowych - strona 1 Metody badań ilościowych - strona 2 Metody badań ilościowych - strona 3

Fragment notatki:


Projekt badawczy metody badań jakościowych i ilościowych Praca zawodowa studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Skład zespołu: Agnieszka Szczypczk - koordynator Małgorzata Łabno Monika Motyka Aleksandra Sawczyk Bartosz Stolarczyk Cel badania Celem badania jest analiza poziomu aktywności zawodowej studentów studiów stacjonarnych I stopnia studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zbadanie jej wpływu na osiągnięcia edukacyjne studentów. Ponadto badanie ma na celu wykazać jakie czynniki wpływają na podjęcie pracy, jaka jest zgodność studiowanego kierunku z wykonywaną pracą. Kluczowym pojęciem w naszej pracy jest zaangażowanie (w pracę jak również w naukę). Ujawnimy jakie są preferencje studentów odnośnie pracy podczas studiowania. W tym segmencie zawarte będą informacje dotyczące wykonywanych zawodów oraz form zatrudnienia. Ponadto poruszymy ważną kwestię dotyczącą dochodu studentów. Omówimy poziom zadowolenia z obecnego dochodu oraz oczekiwania studentów co do dochodu w przyszłości. Skupiliśmy się również na relacji zachodzącej pomiędzy pracą a nauką, odpowiadając na pytanie jak czas poświęcony na pracę wpływa na naukę. W przyszłości wyniki badania mogą być inspiracją i źródłem cennych danych dla studentów (którzy powinni aktywnie zbierać doświadczenia związane z dziedziną studiów, wykazywać wyższą aktywność w samodzielnym zdobywaniu informacji i wiedzy o życiu zawodowym i życiu codziennym firm, powinni jak najwcześniej oswajać się z procesem rekrutacji (udział w testach, rozmowach)) oraz dla zarządzających uczelniami wyższymi, którzy wprowadzą nowe praktyczne zajęcia (np ćwiczenia udoskonalające umiejętności współpracy w grupie, zajęcia terenowe mające na celu zapoznanie się z obecnymi wymogami rynku pracy) pożądane przez potencjalnych pracodawców. Należy nadmienić iż uczelnia powinna ustalić elastyczny plan zajęć dla studentów chcących podjąć pracę w trakcie studiów oraz poszerzyć ofertę swoich biur karier nie tylko w obszarze pośrednictwa w znalezieniu pracy. Biura te powinny przyciągać studentów ofertą informacji i wsparcia w wyborze zawodu. Właściciele przedsiębiorstw dowiedzą się jakie są wymagania finansowe studentów oraz czynniki przesądzające o wyborze pierwszej pracy. Firmy powinny rozwijać współpracę z uczelniami w organizacji praktycznych zajęć dla studentów. Współpraca taka może mieć szeroki zakres, począwszy od wymiany informacji na temat oczekiwań firm wobec absolwentów, skończywszy na prowadzeniu warsztatów przez pracowników firmy.

(…)

… zadowolenia z wykonywanej pracy? (jakościowe i ilościowe)
- W jakim stopniu zadowolenie z pracy przekłada się na zaangażowanie w pracy? (jakościowe)
- Co mogłoby podwyższyć zadowolenie z wykonywanej pracy? (jakościowe)
- Czy pracujący studenci chcieliby zmienić swoją pracę gdyby była taka możliwość? (ilościowe i jakościowe)
4. Czas poświęcony na pracę i naukę
- Czy studenci w przeszłości musieli rezygnować…
… tych kierunków pracowało. Druga grupę stanowią studenci kierunków o profilu społecznym, ekonomicznym i prawniczym wykazując wskaźnik zatrudnienia równy 41,3%. Sprzyja to naszym badaniom, gdyż baza kierunków reprezentujących tą druga grupę, stanowi znaczną część kierunków studiowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Znaczna część studentów pracowała w branżach związanych ze studiowanym…
….
Wpływ członkostwa w stowarzyszeniach studenckich na zaangażowanie w naukę.
Wpływ sytuacji materialnej na poziom zadowolenia z wysokości dochodu.
Analiza poziomu dochodu.
Poziom dochodów studentów UEK.
Powyższe ogólne i szczegółowe pytania badawcze przełożono na pytania kwestionariuszowe, które z kolei posłużą do skonstruowania wskaźników wykorzystywanych w późniejszych analizach przekrojowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz