Zabór rosyjski walka polaków - strona 3

Kościół unicki w Polsce i na Litwie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

rosyjskim, obsadził wakujące biskupstwa w zaborze austriackim, erygował kapitułę przy katedrze...

Ruch Narodowy- refetar

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

o Towarzystwie Oświaty Narodowej, które swą działalność rozwijało gł. wśród chłopów w zaborze rosyjskim...

Trzy rozbiory Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1113

zaborców, w różnym stopniu rozwijała się oświata i wychowanie na byłych ziemiach polskich. ZABÓR ROSYJSKI...

Rozpad Imperium Rosyjskiego

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1337

Zachodnioukraińska Republika Ludowa. Natychmiast doszło do walk z Polakami. Pod koniec 1918 r. po wycofaniu...

Sprawa Polski podczas I wojny światowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2219

Polska, utworzona z ziem zaboru rosyjskiego, miała być monarchią konstytucyjną związaną z obu...