Rozpad Imperium Rosyjskiego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozpad Imperium Rosyjskiego - strona 1

Fragment notatki:

Porusza kwestie takie jak: rozpad imperium rosyjskiego jego przyczyny, etapy czy źródła.

Rozpad Imperium Rosyjskiego
Okres I wojny światowej i Rewolucji 1917 r. sprzyjał ujawnieniu dążeń niepodległościowych narodów wchodzących w skład państwa rosyjskiego. W końcowym okresie wojny powstały niepodległe republiki bałtycki - Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia. Rządom tych krajów udało się zapobiec przewrotom bolszewickim i utrzymać niezależność od Rosji Radzieckiej. Inaczej potoczyły się losy Ukrainy, Gruzji i narodów zakaukaskich. Ogłoszona przez władzę Radziecką w XI 1917 r. Deklaracji Praw Narodów Rosji dawała wszystkim narodom, pozostającym dotychczas pod władzą Rosji, prawo do tworzenia samodzielnych państwowości w VI 1918 r. powstał Zakaukaski Komisariat z Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu. Państwa te wkrótce ogłosiły niepodległość. W latach 1920 - 21 w państwach zakaukaskich nastąpiły jednak przewroty bolszewickie wsparte przez oddziały Armii Czerwonej. Nowe władze zgłosiły chęć przystąpienia do państwa radzieckiego - Armenia i Azerbejdżan w 1920 r., a Gruzja w 1921 r. W 1922 r. utworzyły one Zakaukaską Federacyjną SRR, w ramach której zachowały niepodległość.
Krótka niepodległość Ukrainy skończyła się jeszcze wcześniej. W XI 1917 r. powstała w Kijowie Centralna Rada Ukrainy z Mychaiło Kruszewskim na czele, która 22 I 1918 r. ogłosiła oderwanie Ukrainy od Rosji Państwo to powstało przy poparciu Niemiec i pozostawało pod ich silnym wpływem. W X 1918 r. wycofujący się z Galicji Wschodniej przekazali władzę przywódcom Ukraińskim. Powstał Zachodnioukraińska Republika Ludowa. Natychmiast doszło do walk z Polakami. Pod koniec 1918 r. po wycofaniu się Niemców, w Kijowie objął władzę Dyrektoriat pod przewodnictwem Semena Petlury, zapowiedział on między innymi reformę rolną. Jednocześnie zaczęły się pogromy ludności Żydowskiej i rządy za pomocą terroru. Nowo utworzone państwo przyjęło nazwę Ukraińskiej Republiki Ludowej. Na przełomie 1918 i 1919 trwały ciężkie walki między armią Ukraińską Petlury ( oddziały strzelców siczowych ) a Armią Czerwoną, popieraną przez część ludności ukraińskiej. W I 1919 r. doszło do formalnego połączenia Ukraińskiej Republiki Ludowej ( Kijowskiej ) i Zachodnioukraińskiej, ale na wiosnę 1919 r. Armia Czerwona opanowała całą Ukrainę kijowską, a Polacy pokonali Ukraińców w Galicji Wschodniej. Ofensywa Armii Ochotniczej Denikina, zaczęta w IV 1919 r. przywróciła na krótko władzę Petlury, ale Denikin był przeciwnikami niepodległości Ukrainy. Całe terytorium Ukrainy stało się terenem straszliwie krwawych walk i terroru stosowanego wobec ludności przez Armię Ochotniczą, oddziały Petlury, Armię Czerwoną, anarchistyczne oddziały Nestora Machne i nieregularne oddziały różnych atamanów. Ostatecznie zwyciężyła Armia Czerwona i Ukraina została republiką radziecką, krótki epizod wyprawy kijowskiej nie zmienił sytuacji.


(…)

… się nawetrtówym celu do Tokio. Obiecywał przeprowadzenie szeregu akcji dywersyjno - sabotażowych na terenie Królestwa Polskiego. W tym samym czasie do Japonii przybył także przywódca Endecji - Roman Dmowski z zamiarem zupełnie przeciwnym. Już na jesieni 1904 r. zaczęły się pierwsze demonstracje. ( Polska Partia Socjalistyczna , której celem było sprowokować starcia zbrojne z siłami rosyjskimi ( carską policją…
drobnomieszczaństwo, mieszczaństwo, szlachtę (obszarnicy). Liczną i wpływową klasą była inteligencja, której kuźnią były uniwersytety i uczelnie państwowe. Znaczną rolę w polityce odgrywały interesy carskiej biurokracji. Jeśli chodzi o formę ustrojową w Rosji to przypominała ona sytuację w Prusach z przed 1848 r. Istniały co prawda samorząd terytorialne w postaci ziemstw, istniało również niezależne sądownictwo…
… na czele , oraz partia ESEROWCÓW. Rząd mnożył represje, ale nie mógł zapanować nad sytuacją. Aby ratować swój autorytet chciał odnieść sukces poprzez zwycięską wojnę z Japonią Ekspansja Japonii zaczęła grozić Rosji. Rząd carski budował właśnie najdłuższą na świecie linię kolejową i interesował się sprawami Dalekiego Wschodu. Spółki rosyjskie inwestowały kapitały w koleje, kopalnie i lasy Mandżurii oraz Korei. Japonia ze swej strony zapewniła sobie poparcie Anglii, uwikłanej w konflikt z Rosją, po czym zaczęła żądać od Rosji opuszczenia Mandżurii i przyznania Korei. Gdy żądanie to pozostało bez odpowiedzi, Japończycy zaatakowali flotę rosyjską stacjonującą w twierdzy morskiej Port Artur. Rosja poniosła kompromitującą klęskę, co jeszcze bardziej podkopało pozycję rządu i systemu ustrojowego…
… i żandarmerią) - Manifestacja na placu Grzybowskim.) Na wieść o krwawej niedzieli w Petersburgu doszło do strajku powszechnego. Jednocześnie inteligencja polska poprzez strajk szkolny wysunęła szereg postulatów w kwestiach narodowych i społecznych. Chodziło o zaprzestanie rusyfikacji, o polonizację szkół. Wieś również domagała się polskiej szkoły i języka polskiego w instytucjach i urzędach państwowych. ! maja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz