Złota reguła bankowa jest wykorzystywana do zarządzania ryzykiem - strona 11

System bankowy i polityka monetarna

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

nadpłynności sektora bankowego. Rezerwę obowiązkową stanowi wyrażona w złotych część środków pieniężnych...

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 448
Wyświetleń: 7686

w gospodarce: obszary ryzyka, przyczyny występowania ryzyka bankowego (kredytowego). Techniki zarządzania...

Finanse międzynarodowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

: dostarczanie instrumentów umożliwiających ochronę przed ryzykiem. System walutowy: s. złoty, s. dewizowo-złoty...

Rachunkowość bankowa 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1183

czynności bankowych obciążających ryzykiem środki pieniężne pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym (ustawa...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099

zarządzania aktywami klientów ZARZĄDZANIE AKTYWAMI W Polsce usługę tę oferują domy maklerskie...