Złota akcja

Akcje - Współwłasność

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2135

akcje złote akcje użytkowe akcje winkulowane (zbywane za zgodą zarządu) akcje pierwszorzędne (blue chips...

Kapitał własny - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dariusz Wieczorek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 952

imienne] Złota akcja występuje między innymi w krajach anglosaskich; w Polsce jej nie ma - odpowiednikiem...

Akcje zwykłe - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

to nie jest jednak kategorią normatywną. Uprzywilejowanie o cechach złotej akcji dotyczy najczęściej podmiotu władzy publicznej...

Mikroekonomia - wykład 10 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

można wyróżnić także tzw. złotą akcję, która przyznaje akcjonariuszowi specjalne, osobiste uprawnienia...

Prywatyzacja - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Dobaczewska
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 266
Wyświetleń: 791

przez 1 osobowe spółki SP -- 15% z zysku oddawać do budżetu. Problematyka „złotej akcji” Prawo...

Segmenty rynku kapitałowego

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

ceny wyrażony jest w: Złotych (akcje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne, warianty...

Spolki handlowe

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1022

/ ZŁOTA AKCJA (ustawa z 03.06.2005 o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa …) Skarb Państwa ma prawo...

Finansowanie własne-kapitały własne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1085

co do jej wysokości złote- akcja bez prawa do dywidendy ale prawem weta przy podejmowaniu istotnych, strategicznych...