Złota akcja - strona 2

Finanse i bankowość- ćwiczenia 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

na prawnym przyznaniu akcjonariuszom praw do subskrybowania akcji własnej firmy. „zapis o złotej akcji...

Swoboda przepływu kapitału

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Zawidzka-Łojek
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 903

Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen Gorinchem, Zb. Orz. 2000, t. I, s. 2728 Sprawy dotyczące tzw. złotych...

Mikroekonomia - pomoc naukowa (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1099

uprzywilejowanych istnieją „złote akcje”). Nakład- jest kategorią technologiczna oznaczającą zużycie produktu Koszty...

Rynek Finansowy - Wykład - Leszek Dziawgo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Leszek Dziawgo
 • Rynek finansowy
Pobrań: 1995
Wyświetleń: 4158

- najczęściej jest to prawo głosu) Akcja „Złota” - akcja, która zawiera nadzwyczajne uprawnienia jednego...

Gospodarka sterowana centralnie PRL

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1281

jest w: -Złotych (akcje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne, warianty) -Procentach (obligacje...

Inwestycje kapitałowe - pytania

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1869

na walnym zgro­madzeniu akcjonariuszy, wynosi co najmniej 18 milionów złotych (akcje te stanowić muszą...

Pieniądz - System bankowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1358

strategicznych (złota akcja) np. rozwiązania firmy czy jej połączenia lub też dają pierwszeństwo w zaspokojeniu...

Inwestycje kapitałowe

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1498

na walnym zgro­madzeniu akcjonariuszy, wynosi co najmniej 18 milionów złotych (akcje te stanowić muszą...