Wywiad swobodny metodologia - strona 11

Wizualna kreacja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leon Zarzecki
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

są ważnym uzupełnieniem danych typu etnograficznego, które pochodzą z obserwacji i wywiadów wykonywanych...

Gromadzenie i analiza danych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1029

sytuacji wywiadu lub eksperymentu kontrola przeprowadzania badań (PKJPA) Program Kontroli Jakości Pracy...

Wykład - informacje pierwotne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Beata Ewa Kolny
 • Zachowania podmiotów rynkowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

Pocztowa Prasowa Audytoryjna Opakowaniowa Internetowa Kwestionariusz Badania ilościowe Wywiady   Osobisty...

Metody badań społecznych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 6447

). Podział wywiadu - kryterium podziału jest standaryzacja (ujednolicenie): Wywiad swobodny Wywiad...