Wykład - informacje pierwotne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - informacje pierwotne - strona 1 Wykład - informacje pierwotne - strona 2 Wykład - informacje pierwotne - strona 3

Fragment notatki:

Zachowania podmiotów rynkowych dr Beata Kolny Wykład 12
INFORMACJE PIERWOTNE
to informacje, które do tej pory nie zostały zgromadzone i w związku z tym muszą być zebrane w trybie badań bezpośrednich. W pomiarze źródeł pierwotnych wyróżnia się badania ilościowe i jakościowe. Wybrane metody, techniki i narzędzia pomiarowe - zastosowania Metody
Techniki Narzędzia pomiarowe Obszary zastosowań Ankiety
Rozdawana
Pocztowa
Prasowa
Audytoryjna
Opakowaniowa
Internetowa Kwestionariusz Badania ilościowe Wywiady
 
Osobisty (bezpośredni, indywidualny)
Telefoniczny Kwestionariusz Pogłębiony Zestaw wątków tematycznych
Badania jakościowe
Zogniskowany
Scenariusz, instrukcja, kamera, dyktafon
Metody
Techniki Narzędzia pomiarowe Obszary zastosowań
Obserwacja
Jawna/ukryta
Bezpośrednia/pośrednia
Uczestnicząca/nieuczestnicząca
Kontrolowana/nie kontrolowana Arkusz obserwacji
Dziennik obserwacji
Kamera Badania jakościowe
Metody projekcyjne
Test skojarzeń słownych
Test uzupełniania zdań
Test rysunkowy Kwestionariusz Metody heurystyczne  
Ocen ekspertów Delficka
Kwestionariusz
Burza mózgów Scenariusz
Efektem końcowym pozyskiwania informacji ze źródeł bezpośrednich jest pomiar. W badaniach nad zachowaniami konsumpcyjnymi konieczne jest poznanie: celu działania (nabywanie, posiadanie, użytkowanie), środków i sposobów osiągnięcia celu, warunków działania, miejsca i czasu działania. Wszystkie zachowania konsumpcyjne mają swój wymiar przestrzenny i czasowy, a więc dokonują się w określonej sytuacji, która ma zmienny charakter. Zachowania można więc badać w wymiarze podmiotowym, przedmiotowym, przestrzennym i czasowym.
W wyniku pomiaru możemy uzyskać informacje o badanym obiekcie (procesie, zjawisku) dotyczące: wartości, wielkości badanego obiektu w danym momencie czasu,

(…)

Głównego Urzędu Statystycznego dostarczają informacji o:
dochodach i wydatkach, spożyciu ilościowym żywności,
wyposażeniu gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku. Od roku 1993 badania budżetów ...
gospodarstw domowych prowadzone są zgodnie z metodologią obowiązującą w Eurostacie. Badaniami objęte są gospodarstwa domowe pracowników,
pracowników użytkujących gospodarstwa rolne, rolników pracujących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz