Metody badań społecznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 686
Wyświetleń: 6433
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody badań społecznych - strona 1 Metody badań społecznych - strona 2 Metody badań społecznych - strona 3

Fragment notatki:

Jej głównym tematem są metody badań społecznych. Z notatki tej można dowiedzieć się jakie są po kolei kroki w badaniach socjologicznych, jakie są metody badań. Znajduje się tu ponadto opis takich zagadnień jak: hipotezy, operacjonalizacja, zmienne w badaniu, typy badań, badania panelowe, badania pollingowe, korupcja, polihisto, metoda integralna, wskaźniki o charakterze heurystycznym, teoretyczne postulaty Dobrowolskiego, badania dotyczące reform społeczno - gospodarczych, badania o charakterze sarwejowym, okresy sarweju, schemat sarweju, badanie zadowolenia z życia, interrogacja, standaryzacja, techniki badań sarwejowych, wywiad, ankieta, rodzaje odpowiedzi, typy ankiety i wywiadu, wywiad ankietowy, analiza zawartości, cechy analizy treści, pytania na jakie odpowiada analiza treści, uniwersum, korpus

Metody badań społecznych -
Kroki do badań socjologicznych:
1.Wstępne określenie problemu badawczego
2. Eksplikacja ( zdefiniowanie, pojęcia, def.)
3. Hipotezy - jest to próbna, przypuszczalna odpowiedź na jakieś pytanie
żeby postawić przypuszczalną odpowiedź trzeba mieć pewne informacje np. z literatury, obserwacji
nie każde badanie musi mieć hipotezę
ale każde badanie musi mieć pytania badawcze np. dlaczego coś zachodzi, kiedy zachodzi, jakie będą tego konsekwencje
postawienie hipotezy nakłada obowiązek WERYFIKACJI hipotezy - konsekwencją weryfikacji jest odrzucenie bądź przyjęcie hipotezy
obok hipotezy musi być podane kryterium weryfikacji, która pozwala przyjąć bądź odrzucić hipotezę. Kryterium to inaczej warunki przyjęcia lub odrzucenia, jest to proces statystyczny
muszą być pewne reguły statystyczne dotyczące kryteriów hipotezy
pytania badawcze - nie może ich być za dużo, nie ilość, ale jakość ich ranga, najpierw jest pytanie nadrzędne, później podrzędne. Są np. 2,3,4 pyt. Nadrzędne i nich wyciągamy pyt. Podrzędne
równolegle trzeba definiować pojęcia podczas procesu, podczas pytań.
konsekwencja przyjęcia jakiejś definicji rzutuje w dalszym badaniu na wnioski. Ma konsekwencje badawcze, trzeba umieć uzasadnić wybór definicji 4. Operacjonalizacja - poszukiwanie objawów np. agresji wśród kiboli na stadionach
trzeba napisać wskaźniki do każdego zjawiska które będziemy badać np. ilość bójek na stadionach, ilość interwencji policji
między wskaźnikiem a badanym zjawiskiem musi zachodzić ZWIĄZEK oparty na „zawsze” np. Jeśli A to B, mamy zawsze związek stochastyczny ( prawdopodobnie) jeśli A to prawdopodobnie B
o tym, że jest związek mówi nam np. doświadczenie i zdefiniowanie (umowa)
związek jest związkiem rzeczywistym lub umownym (jeżeli coś to coś)
5. Określamy zmienne (mają wpływ na wskaźniki) - zmienne - kryterium podziału. To jakie wyróżniamy zmienne zależy od kryterium podziału.
Kryterium podziału jest funkcją w badaniu. Są zmienne zależne i niezależne.
zmienne niezależne - (inaczej wyjaśniające) płeć, wiek, te które nabywamy przy urodzeniu, rodzina, miejsce urodzenia zmienne zależne - np. zawód wykształcenie. O tym czy zmienne są zależne czy nie zależne decyduje problem badawczy
6. Problematyka badawcza - kogo chcemy badać, gdzie chcemy badać. Określamy też sprawy organizacyjne (np. finansowanie)
7. Metody i techniki badań.
Wyróżniamy METODE, TECHNIKĘ I NARZĘDZIE
Typ zadań różni się od metody. Metoda zawiera fragment teorii odnoszący się do badanej rzeczywistości. Teoria decyduje o wyborze metody. Typ badań nie opiera się na teorii np. eksperyment, panelowe badanie.


(…)

… kiedy się one skończą, są droższe niż pollingowe, są bardziej trudne do przeprowadzenia, są długotrwałe, jest niepewność co do ich wyników
Panel służy do analizy postaw, opinii, preferencji, cech psychicznych np. ruchliwości społecznej, znakomicie nadaje się do badań struktury nieformalnych grup małych np. klasa szkolna.
12.03.2001 Temat: Badanie Korupcji
Korupcja - muszą być 2 strony: Korumpujący i Korumpowany…
… komuś
innemu i korzystanie z nich
Dobrowolski mówi też, że powinno się wykorzystywać metody badawcze z różnych nauk, pozwala to rzetelnie zbadać i w pełni zrozumieć dane zjawisko.
TEORETYCZNE POSTULATY DOBROWOLSKIEGO
Badając jakąś rzecz nie wolno zapominać o tym, że ma ona :
1.swoją historyczną przeszłość 2. postulat holistyczny ( holizm - społeczeństwo to całość, która składa się z elementów…
… !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sarwej opiera się na działaniu np. ankieterów, studentów, potrzebne jest zaufanie do respondentów, ale też do ankieterów. Wykład 02.03.01
W Polsce jest tendencja do „uśredniania” (wyjątek to sprawy finansowe np. zarobki)
I Badania zadowolenia z życia:
1.bardzo zadowolony
2. średnia zadowolenia
3.
4.
5. średnia niezadowolenia
6.bardzo niezadowolony
1.Dzieci
Tak - średnia 1.9 (duża liczba zadowolonych wg…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz