Wywiad swobodny metodologia - strona 10

Socjologia - wykład wstępny

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1281

, sondaże, itp.); obserwacja skategoryzowana (planowana): wewnętrzna i zewnętrzna, ukryta i jawna; wywiady...

Psychologia - wyklad

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Sowińska
 • Psychologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

Wywiady swobodne (spontaniczne) i skategoryzowane (wcześniej przygotowane pytania) Często pytamy o rzeczy...

Metodologia, pojęcia, podejścia badawcze

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1911

tys. demonstrantów na podstawie kilku przypadkowych wywiadów Natomiast naukowcy badają odpowiednio...

Język mediów

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1981

, telewizji i Internetu jest telemetria). Wywiad przybiera formy: swobodnej rozmowy wywiadu sformalizowanego...

Metody budowy kwestionariusza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1540

pisemnej, mając kwestionariusz w ręku; kwestionariusz wywiadu - w wywiadach pytania zadaje prowadzący...