Wywiad swobodny metodologia - strona 10

Socjologia - wykład wstępny

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1442

, sondaże, itp.); obserwacja skategoryzowana (planowana): wewnętrzna i zewnętrzna, ukryta i jawna; wywiady...

Psychologia - wyklad

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Sowińska
 • Psychologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 882

Wywiady swobodne (spontaniczne) i skategoryzowane (wcześniej przygotowane pytania) Często pytamy o rzeczy...

Metodologia, pojęcia, podejścia badawcze

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1960

tys. demonstrantów na podstawie kilku przypadkowych wywiadów Natomiast naukowcy badają odpowiednio...

Język mediów

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1995

, telewizji i Internetu jest telemetria). Wywiad przybiera formy: swobodnej rozmowy wywiadu sformalizowanego...

Metody budowy kwestionariusza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1582

pisemnej, mając kwestionariusz w ręku; kwestionariusz wywiadu - w wywiadach pytania zadaje prowadzący...