Język mediów

Nasza ocena:

4
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1988
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Język mediów - strona 1

Fragment notatki:

in. takie informacje, jak: Rodzaj zasięgu terytorialnego; Zakres tematyczny komunikowania; Rodzaje uwarunkowań (kontekstów) komunikacji społecznej; Multidyscyplinarność → „multimetodowość”; Badanie nadawców i odbioru mediów; Telemetria; Badania longitudinalne; Techniki oparte na asocjacji i skalowaniu.

Retoryka
Marketing
Public relations
Dydaktyka
III. Typ nadawcy (instytucje i grupy zawodowe)
Wydawnictwa, rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne,
redakcje; dziennikarze Koncerny prasowe świata;
Organizacja pracy w
redakcji; Dziennikarze w III RP
IV. Cechy i zachowania publiczności (audytorium)
Badania nad dostępnością przekazów i odbiorem mediów przez różne
zbiorowości
Słyszalność programów radiowych; Odbiór prasy,
radia i telewizji w Krakowie, wsród młodzieży itp.;
Dyfuzja informacji w różnych środowiskach
V. Typ (rodzaj) badanego kodu komunikacji
Badania przekazów słownych, obrazowych, też muzyki, gestów, a także gatunków wypowiedzi
Zrozumiałość języka w mediach; Ilustracyjność dzienników; Genologia dziennikarska
VI. Typ (rodzaj) kanału, czyli środka przekazywania
Badania gazet, czasopism, radia, telewizji, kina, książek, kaset, Internetu, a także łączności kablowej i satelitarnej.
Wpływ dzienników darmowych na popyt płatnych; Formaty radiowe w Polsce i USA; Publiczność Internetu;
VII. Rodzaj zasięgu terytorialnego
Badania komunikacji w skali miejscowości, regionu, kraju,
kilku krajów lub całego świata (komunikowanie międzynarodowe).
Czytelnictwo prasy w Katowicach; Konkurencja na rynku dzienników w Polsce;
Tendencje zmian w mediach europejskich
VIII. Zakres tematyczny komunikowania
Badania komunikacji w dziedzinie polityki, gospodarki, kultury, nauki, komunikacji
problemowej (terroryzm, narkomania); też wchodzi tu w grę także relacja między przekazywanym obrazem a rzeczywistością (np. kwestia jej deformacji).
Preferencje wyborcze prasy, radia i telewizji; Rola mediów w edukacji
ekonomicznej; Kultura w mediach; Media wobec terroryzmu; Nasilenie wątków przestępczości w mediach i w rzeczywistości.
IX. Okres (czasowy zasięg) komunikowania
Badania historyczne, opisowe i prognostyczne
Historia mediów, Krajowy system medialny, Prognoza rozwoju gazet lokalnych
X. Rodzaje uwarunkowań (kontekstów) komunikacji społecznej
Badania aspektów ekonomicznych, prawnych, kulturalnych, politycznych, technologicznych
Struktura własności mediów,
Prawo prasowe, Kultura masowa, Mediatyzacja polityki
Celem nauki o komunikacji społecznej lub o komunikowaniu masowym jest:
gromadzenie,
analizowanie,
opisywanie i
ocenianie faktów z dziedziny komunikacji, a następnie wiązanie ich z innymi faktami (z dziedziny komunikacji lub z innych dziedzin) i ujawnianie związków między nimi bądź kazuistycznych (tzn. odnoszących się do opisywanych przypadków, bez zamiarów ich uogólniania), bądź mających charakter ogólniejszych prawidłowości.


(…)

… próby znajdą zainteresowani w literaturze przedmiotu. Tu trzeba tylko jeszcze przynajmniej wspomnieć o tym, że jakikolwiek dobór próby losowej wymaga ustalenia jednostek doboru (losowania), którymi - jeśli chodzi o dzienniki i czasopisma - mogą być ich:
numery,
strony (kolumny),
jednostki powierzchni strony,
a nawet punkty na stronie.
Przypominam, że pożądana wielkość próby wynika nie tyle z wielkości…
… doboru próby (np. 1000-2000 punktów z rocznika).
W przypadku analiz tematycznych próba też może być losowa, ale zwykle bywa rozumowana (np. tydzień przed wyborami i tydzień po nich albo przez miesiąc po katastrofie).
Powodzenie analizy w znacznym stopniu zależy od przyjętego systemu klasyfikacji, który w Polsce przyjęło się nazywać kluczem kategoryzacyjnym. Jako truizm traktuje się sąd, że żadna analiza…
… radiowego albo telewizyjnego.
Innego systemu klasyfikacyjnego wymaga analiza,w której jednostkami analizy są wyrazy lub morfemy. Jeszcze innego, jeśli jednostkami są litery. Całkowicie innego, jeśli materiałem badawczym są zachowania polityków, ich gesty i mowa ciała na fotografiach lub w programach telewizyjnych.
W analizie zawartości gazet i czasopism wchodzą w grę trzy rodzaje jednostek, a mianowicie:
jednostki doboru próby,
jednostki analizowania i
jednostki mierzenia.
Czasem jeden typ jednostek służy tym trzem różnym celom: można bowiem stworzyć reprezentatywną próbę badanego materiału z wylosowanych wypowiedzi jako jednostek. Wypowiedzi, będąc jednostkami doboru próby, mogą później służyć - zgodnie z kluczem kategoryzacyjnym - jako jednostki analizowania i klasyfikowania, a następnie jako jednostki pomiarów.
Czasem każdemu celowi procedury badawczej służą inne jednostki: w doborze próby jednostkami mogą być numery gazety lub czasopisma, jednostkami analizy i klasyfikacji poszczególne wypowiedzi, a jednostkami pomiarów - jednostki miar powierzchni kolumn (np. centymetr kwadratowy) lub długości szpalt (np. centymetr bieżący).
Nową epokę w dziejach analizy zawartości przyniosło zastosowanie…
… się do opisywanych przypadków, bez zamiarów ich uogólniania), bądź mających charakter ogólniejszych prawidłowości.
Wśród różnych sposobów traktowania faktów z dziedziny komunikacji jako przedmiotów badawczych szczególnie wyraziście przeciwstawiają się sobie dwa podejścia:
fenomenologiczne właściwe między innymi literaturoznawstwu i psychologii, komunikologiczne - właściwe badaniom periodycznego komunikowania…
… zasługujące na to, by je uznać za pierwociny literatury „gazetoznawczej” są niewiele młodsze niż sama gazeta, bo pochodzą z drugiej połowy XVII w. Druga z nich zawiera przykład zastosowania analizy zawartości do opisu gazet.
Pierwszą był pamflet "Discursus de novellarum, quas vocant Newe Zeitungen, hodierno usu et abusu" (Dyskurs o używaniu i nadużywaniu wiadomości, które się nazywa nowymi gazetami…
… - czytałam w ---- gazetach, a ekran komputera ---- na tle okna, za ---- dojrzewały mandarynki. Oprócz wszystkich ---- niedogodności bycia Polakiem jest ---- i ta, że jest - --- pełno wszędzie; trudno więc ---- . Staliśmy się Latającymi Holendrami ---- świata. Aczkolwiek silnie zindywidualizowane, kompetencje ---- poszczególnych jednostek różnią się ---- we wszystkich składnikach i ---- pod każdym względem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz