Badania demograficzne - Demografia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania demograficzne - Demografia - strona 1 Badania demograficzne - Demografia - strona 2

Fragment notatki:

Badania demograficzne Przedmiotem badań demograficznych są zjawiska masowe występujące w zbiorowościach ludzi zamieszkujących dane terytorium.
Metodologia badań demograficznych jest zbliżona do metodologii wykorzystywanej w badaniach statystycznych.
W badaniu możemy wyodrębnić następujące etapy :
Zgromadzenie danych statystycznych (w tym przypadku danych ludnościowych) przy wykorzystaniu dostępnych źródeł,
Analiza zgromadzonych danych za pomocą dostępnych metod,
Sformułowanie wniosków płynących z badania, i na ich podstawie możliwych sposobów poprawy sytuacji.
Źródła oraz charakterystyka danych ludnościowych Podstawą rzetelnie przeprowadzonych badań jest pełna, wiarygodna i dokładna informacja statystyczna. W demografii wykorzystujemy szereg źródeł danych ludnościowych, możemy do nich zaliczyć: Spisy ludnościowe , Bieżącą ewidencję ludności , Badania pełne lub częściowe ( reprezentacyjne ). Specjalne badania monograficzne , szacunkowe , Materiały wtórne . Spis powszechny - to pełne badanie statystyczne, ustalające stan liczebny i strukturę ludności według określonych cech, w określonym momencie czasu, na określonym terytorium, w drodze bezpośredniego i indywidualnego uzyskania informacji o wszystkich jednostkach podlegających badaniu. Bieżąca ewidencja ludności opiera się na prawno - administracyjnych obowiązkach obywatela i instytucji państwowych w zakresie rejestrowania zdarzeń demograficznych. Badanie pełne - polega na zebraniu i wykorzystaniu informacji dotyczących wszystkich jednostek statystycznych badanej zbiorowości. Badania reprezentacyjne - ograniczają się do wybrania (wytypowania) z góry założonej lub tylko dostępnej części jednostek statystycznych, badanej zbiorowości. Badanie monograficzne - jest badaniem wybranej (wiodącej lub typowej) indywidualnej jednostki statystycznej, o której sądzimy, że wyniki analizy pozwolą na uogólnienie w stosunku do pozostałych jednostek populacji (czy subpopulacji). Badania szacunkowe - mają miejsce wówczas, gdy mamy do czynienia z niepełną informacją statystyczną. Wykorzystywane są w tym przypadku statystyczno - ekonometryczne metody uzupełniania brakujących informacji np. w oparciu o analizę tendencji rozwojowej. Badania anamnestyczne - polegają na uzyskiwaniu subiektywnej informacji o zdarzeniach demograficznych za dłuższy okres w drodze wywiadu lub ankiety.
Powszechny spis ludnościowy W zależności od przyjętych założeń możemy wyodrębnić następujące typy spisów ludnościowych: Imienny spis powszechny - jest pełnym badaniem statystycznym, w którym każdą osobę spisuje się oddzielnie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz