Wyściółka - strona 3

Obliczenia hydrauliczne mostów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

5,0  6,0 - z betonu 6,0  8,0 6 Wzmocnienia tymczasowe: - wyściółka faszynowa o grubości (15-25) cm...

Klasyfikacja gleb - Cambic

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Walerian Wodnicki
 • Zasoby glebowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1603

z poni szych form: ii. obecność wyściółek ilastych w porach; lub iii. obecność otoczek ilastych zarówno...

Biologia-opracowanie pytań

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Traczyk
 • Matematyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1071

jest: średnicą i kształtem pora, oraz rozmieszczeniem reszt aminokwasowych w kanale (w jego wyściółce...

Histologia - układ nerwowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Histologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1155

wyściółką (ependymą). Substancja szara rdzenia zbudowana jest z pięciu rodzajów komórek: dużych komórek...

Warzywnictwo i rośliny zielarskie-wykład 3 i 4

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Henryk Kobryń
 • Warzywnictwo i rośliny zielarskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1463

pergaminowej wyściółki), Pisum sativum var. pachylobum - groch łuskowy ( z pergaminową wyściółką wewnątrz...

Rozwój ontogenetyczny ( osobniczy ) człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1827

i w związku z tym szybciej się zużywają; np. tkanka chrzęstna, rogówka w oku, soczewka oka, zębina, wyściółka...

Pokrycie ciała

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Zoologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1169

bezpośred-nio do podłoża (podstawy gąbek) – bazipinakodermę. Mogą one tworzyć wyściółkę kanałów wodnych...