Histologia - układ nerwowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Histologia - układ nerwowy - strona 1 Histologia - układ nerwowy - strona 2 Histologia - układ nerwowy - strona 3

Fragment notatki:


Układ nerwowy Układ nerwowy dzieli się na:
Ośrodkowy
Obwodowy.
Do ośrodkowego układu nerwowego zaliczamy mózgowie i rdzeń kręgowy. W skład obwodowego układu nerwowego wchodzą zwoje mózgowe i rdzeniowe, zwoje układu autonomicznego a także nerwy obwodowe.
Ko ra mózgu Korę mózgową tworzą komórki nerwowe (neurony).Stanowią one tzw. istotę szarą mózgu, która pokrywa od zewnątrz włókna nerwowe (istotę białą).Liczba komórek nerwowych w mózgu została określona w przybliżeniu na około 12 miliardów. Niewielka część kory mózgu jest słabo zróżnicowana i składa się jedynie z dwóch warstw komórek -drobinowej i piramidalnej, stanowiąc tzw. allocortex. Większość powierzchni kory mózgu człowieka zajmuje tzw . isocortex , jej młodsza ewolucyjnie część, zbudowana z sześciu warstw komórek:
warstwa drobinowa
warstwa ziarnista zewnętrzna
zewnętrzna warstwa komórek piramidalnych
warstwa ziarnista wewnętrzna warstwa wewnętrzna komórek zwojowych ( piramidalnych)
warstwa komórek różnokształtnych
Warstwa drobinowa Jest ona zbudowana z niewielkiej liczby małych, wrzecionowatych komórek nerwowych, posiadających liczne połączenia synaptyczne z warstwą ziarnistą zewnętrzną. Wyjątkowo liczne są tu komórki glejowe.
Warstwa ziarnista zewnętrzna - utworzona jest przez małe komórki kształtu kulistego i piramidalnego.
Warstwa zewnętrzna komórek piramidalnych jest zbudowana z komórek nerwowych swym kształtem przypominających piramidę. Część podstawna tych komórek jest zwrócona ku głębiej położonym warstwom, natomiast szczyt skierowany jest do warstwy drobinowej. Obok komórek piramidalnych, napotykamy tu również tzw. komórki Martinotti'ego. Są to małe komórki kształtu wielobocznego, z krótkimi dendrytami. Aksony tych komórek zdążają w kierunku bardziej powierzchownych warstw kory, gdzie rozwidlają się horyzontalnie, równolegle do jej powierzchni. Warstwa piramidalna, zewnętrzna jest u człowieka szczególnie dobrze rozwinięta.
Warstwa ziarnista wewnętrzna jest utworzona, podobnie jak ziarnista zewnętrzna, z małych komórek ułożonych gęsto obok siebie. Warstwa ta w różnych okolicach kory mózgu jest zmiennie wykształcona.
Warstwę komórek zwojowych budują niezbyt duże komórki piramidalne a także komórki Martinottie'go. Warstwę tą spotykamy w każdym fragmencie kory mózgu.
Ostatnią, najgłębiej położoną warstwę komórek ( różnokształtną ) budują następujące komórki:
wieloboczne i wrzecionowate
Martinottie'go
piramidalne
gwiaździste
Neuryty komórek tej warstwy kierują się do substancji białej, natomiast dendryty kończą się bądź w pobliżu komórek, bądź też w warstwie drobinowej kory mózgu.


(…)

… powierzchni jest oddzielona od opony twardej szczelinowatą przestrzenią, zwaną jamą podoponową opony twardej. Opona pajęcza jest zbudowana z tkanki łącznej włóknistej beleczkowatej. Opona pajęcza mózgowia wytwarza wpuklenia do zatok żylnych, które nazywamy ziarenkami pajęczynówki. Mają one średnicę 1-4 mm. Są one miejscem przesączania płynu mózgowo rdzeniowego do krwi żylnej zatok.
Płyn mózgowo-rdzeniowy jest wydzieliną tkanki naczyniówkowej komór mózgowych. Ilość płynu mózgowo-rdzeniowego wynosi u dorosłego człowieka od 150-200 ml. Zawiera on przede wszystkim wodę, nieznaczną ilość jonów Na, Cl, białka oraz niewielką liczbę krwinek białych ( od 3-6 krwinek w 1 mm3 płynu ).Liczba krwinek białych wyraźnie wzrasta w procesach zapalnych mózgu i opon. Zawartość krwinek białych w płynie mózgowo-rdzeniowym nazywamy…
… naczyniówkowa występuje w komorach mózgowych. Produkuje ona płyn mózgowo-rdzeniowy, który przesącza się do komór mózgowych przez jej część nabłonkową. …
… ( produkujące wazopresynę)
jądro przykomorowe -nucleus paraventricularis (produkujące oksytocynę)
Pod względem histologicznym jądra podwzgórza dzielimy na:
wielkokomórkowe, posiadające neurocyty o stosunkowo dużych wymiarach ( jądra nadwzrokowe i przykomorowe)
drobnokomórkowe, w których neurocyty nie przekraczają kilkunastu mikrometrów średnicy
Kora móżdżku
Na całej szerokości kora móżdżku ma trzy warstwy…
…. Warstwa zwojowa kory móżdżku zawiera duże komórki nerwowe zwane gruszkowatymi, a od nazwiska odkrywcy komórkami Purkinjego. Są to neurony wielobiegunowe, z obficie rozgałęzionymi dendrytami. Od podstawy komórki odchodzi neuryt, który poprzez niżej położoną warstwę ziarnistą dochodzi do substancji białej móżdżku. Neuryty komórek Purkinjego stanowią jedyne włókna odchodzące od kory móżdżku. Najgłębszą…
…, przechodzą do drugiej, tworząc w okolicy kanału centralnego cienkie spoidło. Komórki te spotykamy również w rogach przednich rdenia.
Komórki nerwowe z krótkim aksonem, to małe neurocyty wielobiegunowe, których neuryt kończy się w pobliżu ciała komórki. Pełnią one najprawdopodobniej rolę komórek kojarzeniowych, tworzących synapsy z innymi neurocytami rdzenia. Zwoje mózgowe i rdzeniowe
Zwoje mózgowe rdzeniowe…
… twardej mózgowia występują liczne zatoki żylne, wysłane typowym śródbłonkiem dużych naczyń krwionośnych. Do zatok tych dochodzi krew z żył mózgowia, ucha wewnętrznego, oczodołu i gałki ocznej. Krew żylna zatok opony twardej uchodzi do układu żyły szyjnej wewnętrznej.
Opona pajęcza łączy się z oponą twardą tylko w tych miejscach, gdzie przez opony wchodzą nerwy mózgowe. Poza tym opona ta na całej swej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz