Wyściółka

note /search

Glej - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

. Oligodendrocyty: • Osłonki mielinowe, • Metabolizm neuronu. 3. Ependyma: • Wyściółka komór, • Kontrola wymiany...

Płyn mózgowo - rdzeniowy

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1589

utworzone są z kapilarów i wyściółki komór posiadają bardzo cienka ścianę uwypuklającą się w postaci...

Tkanka glejowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1078

? Jaka jest jego funkcja? W ośrodkowym układzie nerwowym występuje jako komórki wyściółki, czyli ependymy...

Material genetyczny organizmów

 • Uniwersytet Gdański
 • Biologia molekularna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

wokółjądrowa Białkowa wyściółka podosłonkowa (laminy A, B1 i B2) Są w niej pory Laminy jądrowe, 60-75 kD...

Eksp. Harlow

 • Psychologia empityczna
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2359

wyściółki, przy zachowaniu wszystkich innych warunków - dobre wyżywienie i opieka medyczna. Zauważył...

Układ nerwowy - opis

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1701

, przybiera postać komórek wyściółki czyli ependymy- (nabłonek jednowarstwowy sześcienny). Wyścieła komory...