Współczynnik humanistyczny definicja - strona 5

R

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Materiałowznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183

między odkształceniami i naprężeniami S - macierz podatności (macierz współczynników materiałowych) Q - macierz...

Historia, nurty socjologii

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Magoska
 • Socjologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2716

tylko poprzez fakty, trzeba dodać współczynnik humanistyczny: np. odczucia): Max Weber klasyk wielki inspirator...

Typy analizy decyzyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teorie polityki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1722

- inaczej empiryczna; ma charakter jakościowy, opisowy, związana z dyscyplinami humanistycznymi. Podział...

Zagadnienia do zaliczenia wykładu

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jacek Michalski
 • Elektromagnetyzm
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1414

, współczynniki indukcyjności własnej i wzajemnej (definicja, jednostka, znak). Moment magnetyczny, wektor...

Wymagania do zaliczenia ćwiczeń

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Adam Ryszard Choma
 • Techniki laboratoryjne w biologii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 952

współczynnika załamania. 4. Definicja chromatografii, podział chromatografii, parametry retencji dla różnych...

Katechetyka fundamentalna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Piotr Tomasik
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1134

- rozmowa Definicja katechezy wg adhortacji Catechesi tradendae (CT 18). Nie da się zwięźle sprecyzować def...