Typy analizy decyzyjnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2590
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy analizy decyzyjnej - strona 1 Typy analizy decyzyjnej - strona 2

Fragment notatki:

Typy analizy decyzyjnej
Podział analizy - związany jest z podziałem na analizę normatywną i opisową.
Analiza normatywna - związana z analizą formalną, ma charakter ilościowy.
Analiza opisowa - inaczej empiryczna; ma charakter jakościowy, opisowy, związana z dyscyplinami humanistycznymi. Podział Pietrasia ze względu na najważniejszy czynnik decyzji: analiza psychologiczna - system twierdzeń o tym, jak ludzie podejmują decyzje osobiste i personalne i jakie popełniają błędy. Ważne są biologiczne uwarunkowania osobowości; mikrospołeczna - opiera się na założeniu, że jeżeli chce się wyjaśnić decyzję polityczną, należy wyjaśnić znaczenie małych grup społecznych; biurokratyczna - opiera się na dorobku nauki o zarządzaniu. Stara się przyjąć rozwiązania w organizacjach społecznych na podstawie nauki o zarządzaniu; matematyczna - dąży do maksymalnej użyteczności, czyli do możliwie pełnej realizacji celów, opiera się na teorii gier; analiza ta polega na tym, iż porównuje się koszty i wybiera taką drogę, by były one jak najmniejsze; cybernetyczna - syntetyzuje analizy decyzyjne od „a” do „d”. Steinbruner chce stworzyć paradygmat analityczny. Dążenie do utrzymania równowagi ze środowiskiem; podkreślił fakt, iż decydenci myślą syntetycznie; kryzysowa - bada funkcję sytuacji decyzyjnej - jakie są zagrożenia dla wartości politycznych. Występuje analiza form społecznych; makrospołeczna
Inne typy według Pietrasia: indukcyjna - ma charakter empiryczny, stara się, na podstawie dokumentów, pamiętników, doradców, urzędników państwowych, wyjaśnić decyzje; bierze się pod uwagę czynnik emocjonalny; dedukcyjna - ma charakter normatywny, nie bierze pod uwagę reakcji emocjonalnych, zakłada, że decydenci działali racjonalnie i decyzje były racjonalne; stanowi przeciwieństwo indukcyjnej. W ramach tej analizy wyróżnia się: matematyczną, cybernetyczną, prakseologiczną; aksjologiczna - decydent ukierunkowany jest całościowo (dąży do realizacji wartości ideologicznych i politycznych); czynnikowa - ma najbardziej obiektywny charakter; integruje wszystkie powyższe 3 typy.
Jest jeszcze inny podział - podmiotowa (bada decyzje polityczne, gdzie na pierwszym miejscu są układy polityczne - interesy grupowe lub osobiste); aksjologiczna; pragmatyczna - liczona od strony ilościowej.
Termin - nazwa; pojęcie - definicja terminu; kategorie - podstawowe pojęcia dla decyzji politycznej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz