Teorie polityki

note /search

Nauka a politologia

  • Uniwersytet Warszawski
  • Teorie polityki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1302

Nauka a politologia. Różne ujęcia polityki w politologii Politologia jest nauką teoretyczną, społeczną, empiryczną, stosowaną (marketing polityczny) i generalizującą. W naukach społecznych buduje się teorie społeczne, ale mają one zabarwienie ...

Typy analizy decyzyjnej

  • Uniwersytet Warszawski
  • Teorie polityki
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2583

Typy analizy decyzyjnej Podział analizy - związany jest z podziałem na analizę normatywną i opisową. Analiza normatywna - związana z analizą formalną, ma charakter ilościowy. Analiza opisowa - inaczej empiryczna; ma charakter jakościowy, opisowy, związana z dyscyplinami humanistycznymi. Podział P...

Typy decyzji politycznych

  • Uniwersytet Warszawski
  • Teorie polityki
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2016

Typy decyzji politycznych. Podstawowe i uzupełniające Na proces decyzyjny składa się: układ aksjologiczny - odpowiada na pytanie, jakimi celami dane podmioty się posługują i jak chcą je realizować. Układ ten generuje decyzje, gdzie główną funkcją jest system wartości decydenta - i to tworzy

Typy twierdzeń w politologii

  • Uniwersytet Warszawski
  • Teorie polityki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1106

Typy twierdzeń w politologii: historyczne - związane z danym typem społeczeństwa, nie są powtarzane, tyczą się tylko danego czasu, danej epoki; formuły nomologiczne - odnoszące się do wszystkich okresów czasowych, ale mają pewne formuły, nie stanowią pewnych zjawisk, są pomocne do generalizacji; gen...