ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW SPOŁECZNYCH- Wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2772
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW SPOŁECZNYCH- Wykład. - strona 1 ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW SPOŁECZNYCH- Wykład. - strona 2 ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW SPOŁECZNYCH- Wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Przedmiot prowadzi dr Marta Baranowska. Notatka ma 3 strony, format docx. W treści notatki można znaleźć: aspekty funkcjonowania systemów społecznych, wymiar porównawczy, wymiar historyczny, aspekt opisowy społeczeństwa, myślenie krytyczne, krzywa Gaussa, rozkład normalny, myślenie oparte na rachunku podobieństwa, jaki jest status społeczeństwa, sens metodologiczny, statusy osiągnięte, statusy przypisane, próżnia społeczna, elementy potrzebne do analizy społecznej, instytucje społeczne, Paradygmat ? T. Kuhn.

ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW SPOŁECZNYCH
Wymiar historyczny - geneza typu społeczeństwa, z którym mamy teraz do czynieniaWymiar porównawczy - specyfika społeczeństwa polskiego w kontekście innych typów społeczeństw
ASPEKT OPISOWY SPOŁECZEŃSTWA Myślenie krytyczne - przyglądanie się w sposób systematyczny i pogłębiony rozmaitym elementom świata, który nas otacza przy jednoczesnym uwzględnianiu ideologii, które są współcześnie uznawane
Krzywa Gausa - analiza zjawisk społecznych. Pewne zjawiska społeczne rozkładają się zgodnie z tym wykresem. Rozkład normalny - większość populacji mieści się po środku, ale istnieje taka część populacji, która ma niski i bardzo wysoki iloraz inteligencjiWiększość analiz społecznych dotyczy | Rozkład normalny dotyczy sytuacji czysto społecznych, ale też innych sytuacji, np. studenci piszący egzamin
Mówiąc o funkcjonowaniu społeczeństwa najczęściej odcinamy elementy skrajne. Posługując się analizami statycznymi możemy się odnosić do populacji jako całości. Mówimy o wszystkich członkach. Myślenie oparte na rachunku podobieństwa - w analizie naukowej trzeba w sposób krytyczny podchodzić do własnego doświadczenia. Zadziwiające zbiegi okoliczności
Zdarzenie cudowne - szansa takiego zdarzenia jest jedna na milion. Np. nasze zmysły rejestrują 1 zdarzenie na 1 sekundę - w ciągu jednego miesiąca powinien się zdarzyć nam jeden taki cud. Każdemu z nas przysługuje 15 cudów rocznie. Analizując zjawiska społeczne nie powinno się ufać naszemu rozumowaniu codziennemu. Należy próbować obliczać ich prawdopodobieństwo wystąpienia. Nasze wyposażenie biologiczne nie jest przystosowane do analizy naukowej. Postrzegania świata jako rachunku podobieństwa trzeba się nauczyć lub przyjąć jako założenie. Myślenie w kategoriach statystycznych to jest element, a w kontekście analizowania tego jak funkcjonuje społeczeństwo, jak wyglądają relacje w dużych grupach społecznych itd. Człowiek jest istotą, która ciągle coś kalkuluje oblicza
Społeczeństwo jest pewnym bytem swoistym - jest pełną całością, która odróżnia się od innych poziomów rzeczywistości. Jaki jest status społeczeństwa ? Sens metodologiczny - w jaki sposób prowadzić badania rzeczywistości, która nas otacza. W większości przypadków nie należy schodzić na poziom niższy - nie należy odwoływać się do poziomu psychologicznego itp. Zjawiska społeczne powinno się wyjaśniać innymi zjawiskami społecznymi, np. korupcja jako pewien fakt społeczny, który istnieje w naszym otoczeniu - możemy stosować rozmaite wyjaśnienia, metody opinie - zjawisko korupcji istnieje we współczesnej Polsce, bo większość Polaków to osoby złe, przekupne, dążące do zaspokojenia własnych potrzeb. To pewne cechy systemowo determinują istnienie zjawiska korupcji.


(…)

… ideologii, które są współcześnie uznawane
Krzywa Gausa - analiza zjawisk społecznych. Pewne zjawiska społeczne rozkładają się zgodnie z tym wykresem. Rozkład normalny - większość populacji mieści się po środku, ale istnieje taka część populacji, która ma niski i bardzo wysoki iloraz inteligencji Większość analiz społecznych dotyczy | Rozkład normalny dotyczy sytuacji czysto społecznych…
…, które się na nie składają. Autonomia - potrzeby pewnych systemów społecznych i osób będących członkami społecznymi są w pewien sposób rozbieżne, ale jak instytucja zostaje powołana to one zaczynają, ze sobą współgrać
Współczynnik humanistyczny - wprowadzone przez II WŚ przez Floriana Znanieckiego. Każde zjawisko społeczne, które jest poddawane analizie musi brać pod uwagę to jak inni je interpretują. Trzeba brać pod uwagę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz