Wymagania do zaliczenia ćwiczeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymagania do zaliczenia ćwiczeń - strona 1

Fragment notatki:

Wymagania do kolokwium zaliczeniowego- spektrofotometria, polarymetria, refraktometria, chromatografia
1. Definicja spektrofotometrii, prawa absorpcji światła przez roztwory związków barwnych, przyczyny odchyleń od prawa Lamberta - Beera, barwa substancji a ich budowa, pojęcie absorpcji, światło monochromatyczne, spektrofotometryczne oznaczanie ilości białka, podstawy kolorymetrii, opracowanie statystyczne: średnia arytmetyczna, ważona, geometryczna, przyrostu, harmoniczna, dominanta, mediana, odchylenie standardowe, wariancja, współczynnik zmienności, wsp. korelacji, test Q Dixona, błędy pomiarów, błąd paralaksy
2. Definicja polarymetrii, światło spolaryzowane, substancje optycznie czynne, skręcalność właściwa, długość fali stosowana zazwyczaj w polarymetrze, budowa polarymetru, identyfikacja związków i określanie stężeń przy użyciu polarymetru.
3. Definicja refraktometrii, prawa optyki geometrycznej Snelliusa, współczynnik załamania, kąt graniczny, refraktometr Abbego, oznaczanie stężeń związków na podstawie pomiaru współczynnika załamania.
4. Definicja chromatografii, podział chromatografii, parametry retencji dla różnych technik chromatograficznych, analiza jakościowa i ilościowa w chromatografii, chromatografia gazowa- budowa, gaz nośny, detektor konduktometryczny, płomieniowo jonizacyjny, analiza jakościowa i ilościowa (metoda kalibracji zewnętrznej, normalizacji wewnętrznej, wzorca wewnętrznego, wzorca dodanego).
Literatura:
1. Chemia analityczna. Podręcznik dla studentów pod redakcją Ryszarda Kocjana. Wydanie II. Wydawnictwo Lekarskie PZWL
2. Adamowicz A., Dziedzic J., Kruczek M., Miałkowski F., Petrusewicz W. Analiza instrumentalna. Podręcznik dla słuchaczy medycznych studiów zawodowych wydziałów analityki
3. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna. PWN, Warszawa 2005.
4. E. de Hoffmann, J. Charette, V. Stroobant. Spektrometria mas rozdział 3. Wydawnictwo Naukowo Techniczne.
+ inne podręczniki do chemii analitycznej oraz biofizyki
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz