Techniki laboratoryjne w biologii

note /search

Pojęcia do końcowego zaliczenia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Techniki laboratoryjne w biologii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

NMR:jądrowy rezonans magnetyczny;badane jądra: 1H,13C,31P,15N.Wzbudzanie jąder:nadajnik prom.jądrowego, pole magnetyczne.Warunki rezonansu:przejścia pomiędzy poziomami energ(absorpcję lub emisję en)można zaobserwować gdy próbkę naświetli się prom.elektomagnet.o częstości równej precesji.Determinowan...

Sprawozdanie pierwsze, Azotyny

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Techniki laboratoryjne w biologii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1834

Oznaczanie zawartości azotyn w wodzie metodą absorpcyjnej  spektrometrii cząsteczkowej( PN-EN 26777) W   wodzie   azotyny   są   zazwyczaj   pochodzenia   naturalnego   lub   przenikają   do   niej   z   ścieków  przemysłowych   i   opadów   atmosferycznych.   Mogą   one   także   powstawać   jak...

Oznaczenie zawartości azotynów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Techniki laboratoryjne w biologii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1589

Oznaczanie zawartości azotynów metodą  absorpcyjnej spektrometri  cząsteczkowej (PN-EN 26777) Metoda: Badaniu poddano próbkę wody z Odry, pobraną 13.02.2012 o godz. 700 z miejsca o współrzędnych 51.095°N  17.095°E (w pobliżu Wydziału Biologi  i Hodowli Zwierząt). Do 40 cm3 badanej próbki dodano 1...

Homogenizacja próbki i oznaczanie zawartosci metali

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Techniki laboratoryjne w biologii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3024

Homogenizacja próbki i oznaczanie zawartosci metali Ogólna procedura: Zanim przystapimy do badania nasza próbka powinna zostac zhomogenizowana - w moim przypadku najlepiej przy uzyciu mozdzierza.Aby ułatwic sobie zadanie nalezy materiał po...

Oznaczanie tlenu metoda Winklera

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Techniki laboratoryjne w biologii
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2121

Oznaczanie tlenu metoda Winklera Procedura: 1. Pobranie wody do tlenówki (pojemnosc 125cm3). 2. Nastepnie utrwalamy zawartosc poprzez wprowadzenie pipeta pod powierzchnie 1cm3 roztworu MnSO4 oraz 2cm3 roztworu KJ+KOH. 3. Dobrze mieszamy i zostawi...

Przygotowanie wzorców o odpowiednich stężeniach

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Techniki laboratoryjne w biologii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1211

Przygotowanie wzorców o odpowiednich stezeniach    Potrzebny sprzet oraz odczynniki:  1. 2 kolbki miarowe o pojemnosci 250ml.  2. Cylindry Nesslera o pojemnosci 100ml.  3. Pipety i woda destylowana.  4. Wzorzec o wartosci 1000 mg/ dm3  ...

Pytania z kolokwium

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Techniki laboratoryjne w biologii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1673

1. Na jakich pierwiastkach opeira się technika NMR. 2. Czas retencji dla: GC, LC, TLC 3. Co to jest tomografia, tomografia komputerowa. 4. Do czego służy obrazowanie MRI. 5. Co to jest pr...

Wymagania do zaliczenia ćwiczeń

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Techniki laboratoryjne w biologii
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1204

Wymagania do kolokwium zaliczeniowego- spektrofotometria, polarymetria, refraktometria, chromatografia 1. Definicja spektrofotometrii, prawa absorpcji światła przez roztwory zwią...

Program Osteoware moduł makromorfoskopia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Techniki laboratoryjne w biologii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Program Osteoware Module: Macromorphoscopics • Pojęcie stworzone przez Ousley i Hefner (2005), • Macromorphoscopisc to takie cechy (elementy czaszki), które wykazują ciągłą zmienność. Dzięki tej  zmienność można otworzyć różnice w obrębie tkanek miękkich, co jest powszechnie stosowane w  kryminal...