Sprawozdanie pierwsze, Azotyny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie pierwsze, Azotyny - strona 1

Fragment notatki:


Oznaczanie zawartości azotyn w wodzie metodą absorpcyjnej  spektrometrii cząsteczkowej( PN-EN 26777) W   wodzie   azotyny   są   zazwyczaj   pochodzenia   naturalnego   lub   przenikają   do   niej   z   ścieków  przemysłowych   i   opadów   atmosferycznych.   Mogą   one   także   powstawać   jako   wynik   redukcji  azotanów lub utleniania amoniaku. Szczególnie poważny problem stanowią zanieczyszczenia rzek i  innych zbiorników wodnych ściekami pochodzącymi z przemysłu azotowego, będące głównym  źródłem mineralnych związków azotowych, do których należą właśnie azotyny. Azotyny to sole lub estry kwasu azotowego. Są to podstawowe zanieczyszczenia wody, które mogą  mieć  negatywny   wpływ   na   nasze   zdrowie.   Mogą   one   powodować   powstawanie   na   przykład  choroby methemoglobinemia. Najwyższy dopuszczalny poziom zanieczyszczenia wody pitnej azotynami wynosi 1,0 mg/dm 3 . • 40 cm 3 wody badanej wlewamy do cylindra Nesslera ( z zaznaczoną podziałką 50  cm 3 ) • Dodajemy   1     cm  3  odczynnika   barwnego   (odczynnik   tworzący   barwę).   Należy   zachować  szczególną ostrożność, ponieważ odczynnik ten jest niebezpieczny. ◦ 4   aminobenzenosulfonamid(NH2C6H4SO2NH2)   rozpuszczamy   w   zlewce   w   mieszaninie  100 cm 3 kwasu ortofosforowego (V) i 500 cm 3 wody ◦ w   otrzymanym   roztworze   rozpuszczamy   2   g   dihydrochlorku   N-(1-naftylo)-1,2  diaminoetanowego, przenosimy do kolby o pojemności 1  dm 3  i dopełniamy do kreski • Mieszamy natychmiast przez zawirowanie • Dopełniamy wodą destylowaną do 50 cm 3 • Mieszamy • Oznaczamy na spektrofotometrze, przy długości fali 540 nm Badana przeze mnie próbka wody pochodziła z jednego ze zbiorników ze żwirowni znajdującej się  w mojej rodzinnej miejscowości – Raciborzu w województwie Śląskim. Wynik pomiaru spektrofotometrycznego: Otrzymana absorbancja wynosi 0,9886, co odpowiada stężeniu azotyn równemu 0,7789 mg/dm 3 .  Oznacza to, że przebadana przeze mnie woda należy do wód bardzo zanieczyszczonych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz