Pojęcia do końcowego zaliczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia do końcowego zaliczenia - strona 1 Pojęcia do końcowego zaliczenia - strona 2 Pojęcia do końcowego zaliczenia - strona 3

Fragment notatki:

NMR:jądrowy rezonans magnetyczny;badane jądra: 1H,13C,31P,15N.Wzbudzanie jąder:nadajnik prom.jądrowego, pole magnetyczne.Warunki rezonansu:przejścia pomiędzy poziomami energ(absorpcję lub emisję en)można zaobserwować gdy próbkę naświetli się prom.elektomagnet.o częstości równej precesji.Determinowane przez elektromagnes i gęstość elektronową.Działanie na próbkę impulsem zawierającym wszystkie częstotliwości-próbka pochłania wybraną energię i oddając ją-drga;drgania są coraz słabsze: technika FID:zanik swobodnej indukcji(precesji),intensywność drgań w czasie.Na jądro działa pole magnet wytw przez elektromagnes, elektron oraz każdy z tych atomów może być magnesem.Mała gęstość el-najlepiej uzyskać rezonans. Np.CHCl3(chloroform)-ma jeden rodzaj protonów w jednakowym otoczeniu chem i z jednakową częstością precesji.Sygnał FID przekształcany z funkcji amplituda sygnału-czas do amplituda sygn-czestość(widmo).Jest to możliwe dzięki transformacji Fouriera(wyk.komputer).Po transfor.FID w widmo,można je obrabiać matematycznie.Z czasem amplituda sygn.FID maleje ze wzgl.na zanik składowej M(wektor magnetyzacji-wypadkowe namagnesowanie próbki-bo protony wyk.ruch precesyjny i znajdują się w obu możliwych stanach energetycznych).Czas rejestr.1 widma nie przekracza kilku sek.Mierząc wartości amplitud FID w tych samych punktach czasowych powstają „sumy widm”(widma nakładają się na siebie).Metoda ta umożliwia rejestr.bardzo słabych widm(np. 13C),widm małych ilości subst,widm subst.trudnorozpuszczal. Elementy widma:widmo to obraz zapisany w układzie:ilośc zaabsorbowanej energii(oś y) od energii pochłanianego prom (oś x).Miara absorpcji-intensywnośc sygn,miara pochłoniętej en-częstośc rezonansowa sygn(różnica między badaną częstością rezonans a częstością rezonans.jądra w związku wzorcowym).Różnica ta to przesunięcie chemiczne(wHz): obrazuje,gdzie na skali jst sygn.danej gr.chem;gr.chem.(NH2, COOH,OH,SH,CH3)nie mają określonego przes.chem-to zmienia się w zależności od otoczenia,temp.Wyznacza się je geometrycznie-wyznaczenie środka pika.W skład widma NMR wchodzą:linia zerowa:obraz szumów wynikających z zachowania się ukł.spinowego oraz z właściwości spektro; stosunek sygnały(S)do szumu(N)-im większa wartośc,tym słabsze sygn.absorpc.są obserwowane.Sygnał wzorca:subst. obojętne chem,daja 1ostry,intensywny sygn, wprowadzany bezpośrednio do analizowanego zw;są to np.TMS (tetrametylosilan),nitrometan,kw.fosforowy,woda.Sygn.rozpuszczalnika:można stosować wszystkie dostępne rozp,pod warunkiem,że widmo rozp nie dominuje nad widmem badanej subst;dają one sygn.o małej intensywności;ok. 98%ich atomów są wymienione na izotopy nie pochłaniające prom.w badanym zakresie.Grupy sygn:zbiór linii absorpcyjnych lub emisyjnych powstałych w wyniku przejść między poziomami en.jądra,grupy równocennych chem.jąder(o takim samym przes.chem)lub jądrer nierównocennych,ale o takich samych przes.chem.Może być to

(…)

…, białka, polimery,kw.nukleinowe;zastosowanie:biochemia,biotech,farmakologia,neurochemia,medycyna sądowa,detekcja w chromat. cieczowej.MALDI:desorpcja,jonizacja laserowa w matrycy;anal. subst .jonizuje się po jej uprzednim zmieszaniu z roztworem matrycy(małe cząst.org.silnie absorbujące prom.przy stos dł.fali lasera);używa się tu DHBA->laser azotowy;tory ruchu: TOF(czas przelotu;detektor pracuje…
… na siebie;polisacharyd-zbud z monosach,pol mostkiem glikozydowym oddzielającym gr spinowe(monocukry) MRI:obrazowanie rezonansem magnet w diagnostyce med.;oparte na jądrowym rezonansie magnet;jest tomografią dla jądre H zawartych w cząst.H2O-jest ona we wszystkich tkankach,lecz w różnych proporcjach w stosunku do innych zw.chem-powoduje to dające się zarejestrować zmiany sygnału emisji rezonansowej poch.z…
… się 11C,on rozpada się wyrzucając pozyton(antyelektron),rozpad powoduje anihilację- znika materia,jak się spotka z elektronem to powstaje prom rozchodzące-liczniki wyznaczają punkt emisji fotonów; widac miejsca emisji,bez obrysu pacjenta;Metoda impulsowa:w 1momencie wysyłane są wszystkie częstotl radiowe-niektóre pochłania,niektóre przepuszcza; wzbudzone jądra oddają en,ich liczba maleje z czasem-obraz…
… niejedno.chem;2)źródło jonów(jonizacja): Elektronami EI:najbardziej powszechne,użycie katody-po przył. napięcia emituje elektrony o ściśle okr.en.,kt.zderzając się z czast.próbki wybijają elektron z orbit walenc;zakres anal-10-1000Da ;próbki to zw niskocząst,nieorg,org w stałej postaci; zast:potwierdzenie masy cząst.subst po syntezie,ochrona środ,nadzór proc.technolog,kontrola antydopingowa;postać wyników-piki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz