Współczynnik feminizacji w krajach słabo rozwiniętych - strona 3

Migracje - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
  • Gospodarka Światowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1582

demograficzną ⇒ przeciwdziałanie spadkowi liczby ludności w krajach rozwiniętych. 2.     Skutki lokalne...

Demografia wykład 7

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Demografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1260

sektorach gospodarki: SEKTORY WYSZCZEGÓLNIENIE KRAJE SŁABO ROZWINIĘTE KRAJE ŚREDNIO ROZWINIĘTE KRAJE WYSOKO...

Ruch naturalny ludności

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Grecka
  • Geografia społeczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1869

małżeństw: - kraje średnio i słabo rozwinięte- chętniej zawierane małżeństwa (bo razem łatwiej się utrzymać...

Miasta w Polsce

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1169

, zatrudnienie w okolicznych miastach. Gęsta sieć dróg, rozwinięta komunikacja. Ucieczka ludności z miast na wieś...