DEMOGRAFIA - zjawiska statystyczne związane z demografią

Nasza ocena:

5
Pobrań: 532
Wyświetleń: 6937
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
DEMOGRAFIA - zjawiska statystyczne związane z demografią - strona 1 DEMOGRAFIA - zjawiska statystyczne związane z demografią - strona 2 DEMOGRAFIA - zjawiska statystyczne związane z demografią - strona 3

Fragment notatki:

Dotyczy w szczególności zjawisk statystycznych związanych z demografią. Notatka pochodzi z uczelni: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Notatka obszernie opisuje podstawowe pojęcia związane z demografią. Notatka na pewno przyda się osobom zdającym przedmiot demografia, ale może być również bardzo ciekawym materiałem edukacyjnym dotyczącym liczby ludności na świecie. Znajdziemy w niej następujące zagadnienia:
1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DEMOGRAFII.
2. ŹRÓDŁA DANYCH DEMOGRAFICZNYCH.
3. SPISY LUDNOŚCI / WARUNKI, ZASADY, CECHY SPISU/
4. ZASADY BUDOWY I INTERPRETACJI PODST. WSKAŹNIKÓW DEM.
5. ANALIZA KOHORTOWA I SIATKA DEMOGRAFICZNA
6. WITALIZM DEMOGRAFICZNY A TEORIA LUDNOŚCIOWA SOCJALIZMU
7. TEORIA MALTHUSA, MALTUZJANIZM, NEOMALTUZJANIZM
8. TEORIA TRANSFORMACJI DEMOGRAFICZNEJ.
9. ETAPY ROZWOJU LUDNOŚCI ŚWIATA.
10. EKSPLOZJA DEMOGRA-FICZNA/geneza i charakterystyka zjawiska/
11. DROGI WALKI Z EKSPLOZJĄ DEMOGRAFICZNĄ.
12. DEMOGRAFICZNE STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTW
13. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY LUDNOŚCI WG PŁCI
14. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY LUDNOŚCI WG WIEKU
15. STRUKTURA SPOŁECZNO-ZAWODOWA LUDNOŚCI POLSKI.
16. ZMIANY W PROCESIE ZAWIERANIA MAŁŻEŃSTW W POLSCE 1975- 2005
17. KSZTAŁTOWANIE ROZRODCZOŚCI W POLSCE / RODNOŚĆ A PŁODNOŚĆ/
18. DZIETNOŚĆ I POSTAWY PROKREACYJNE
19. ANALIZA NATĘŻENIA UMIERALNOŚCI W POLSCE
20. ZMIANY W NATĘŻENIU UMIERALNOŚCI NIEMOWLĄT W POLSCE
21. GŁÓWNE PRZYCZYNY ZGONÓW
22. CHARAKTERYSTYKA RUCHÓW MIGRACYJNYCH W POLSCE
23. SYNTETYCZNE MIARY REPRODUCKJI LUDNOŚCI
24. POJĘCIE, RODZAJE I FUNKCJE PROGNOZ DEMOGRAFICZNYCH
25. ETAPY OPRACOWYWANIA PROGNOZ DEMOGRAFICZNYCH.
26. PROJEKCJE ROZWOJU LICZBY LUDNOŚCI ŚWIATA.
27. POLSKIE PROGNOZY DEMOGRAFICZNE


 


1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DEMOGRAFII.
 
Demografia- nauka o prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych i społecznych badanego terytorium.
(Achilles Guillard `Demografia' 1855 r.)
 
Cel- charakteryzowanie ludzi poprzez struktury i ich zmiany w określonym czasie, na określonym terytorium
 
Przedmiot- opis ludności:
        liczba ludności
        rozmieszczenie ludności
        struktury ludności (wg płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego, społeczno- zawodowa)
        ruch naturalny ludności (liczba urodzeń, zgonów i małżeństw)
        ruch wędrówkowy (migracje zewn. i wewn.)
 
2. ŹRÓDŁA DANYCH DEMOGRAFICZNYCH.
 
        statystyka- dostarcza danych liczbowych niezbędnych do badań demograficznych
        powszechne spisy ludności
        ewidencja bieżąca         specjalne badania ankietowe
 
3. SPISY LUDNOŚCI / WARUNKI, ZASADY, CECHY SPISU/
 
Spis ludności- to pełne badanie statystyczne ustalające stan liczebny i strukturę ludności według określonych cech w określony m momencie czasu, na określonym terytorium w drodze indywidualnego uzyskania informacji o wszystkich jednostkach podlegających badaniu. Celem jest ustalenie liczby ludności, struktur i rozmieszczenia przestrzennego ludności w określonej jednostce terytorialnej i ściśle określonym momencie
 
Zasady spisu powszechnego:
        anonimowość
        bezpośredniość
        centralizacja
        imienność
        jednoczesność
        powszechność
        regularność
        statystyczne ujęcie wyników
 
Warunki dobrze przeprowadzonego spisu:
        określenie badanej zbiorowości (kto? gdzie? kiedy?)
        odpowiednia organizacja         właściwy układ formularzy, jednoznaczne sformułowanie pytań
        wyznaczenie

(…)

… w Azji Południowej.
 
W Polsce na początku XX w zaczęły występować pierwsze objawy starzenia się społeczeństwa. Przed I wojną światową w Polsce występowała faza między młodością a starością (urodzenia na poziomie 30%o)W czasie wojny występuje spadek liczby urodzeń, udział liczby osób starszych zwiększa się do 5% w 1939r. Po II wojnie światowej następuje wyż demograficzny (kompensacyjny. Rodzi…
… występuje w miastach, co jest spowodowane migracją kobiet za pracą w sektorze usług. W Polsce największa przewaga kobiet występuje w woj. łódzkim, zaś ich niedobór wśród ludności wiejskiej i w niektórych ośrodkach przemysłowych. Niedobór kobiet występuje też w krajach lub okręgach przemysłowych gdzie zatrudnia się dużą liczbę mężczyzn napływających z zewnątrz.  
Tylko w Europie jest więcej kobiet…
… podstawę stanowią liczne grupy wieku dziecięcego. Piramida ta zwęża się ku górze na skutek procesu wymierania lub migracji ludności. - Struktura ludności typu zastojowego - mamy tu do czynienia ze zbiorowością, w której roczna liczba urodzeń równa się rocznej liczbie zgonów, a każdy następny rocznik urodzeń jest liczebnie zbliżony do poprzedniego. Graficznym jej obrazem jest piramida wieku w kształcie…
… ludnościowej PRL i zmiany w czynnikach kształtujących poziom urodzeń spowodowały spadek ich liczby: lata 70te i 80te-echo wyżu demograficznego-18-19%o, połowa lat 80tych-14-15‰, 1994-12‰, 1995-11,2‰,1997-10,7‰
-obecnie Polska należy do państw o najniższej rodności
 
Współczynnik cząstkowy- np. liczba urodzeń żywych do liczby kobiet o określonym przedziale wiekowym
 
Od 1962 roku funkcjonuje klasyfikacja…
… więcej dzieci)
        kobiety mieszkające w miastach są za idea małej rodziny
        bezdzietność z wyboru jest w Polsce nadal mało popularna
        idea planowania rodziny, a więc regulacja poczęć cieszy się niemal pełną aprobatą
        naturalne sposoby zapobiegania ciąży nadal cieszą się większym uznaniem niż antykoncepcja nowoczesna
 
        kryzys małżeńskości- w 2001 roku wyniósł 5‰ (najniższy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz