Współczynnik feminizacji w krajach słabo rozwiniętych - strona 2

Osadnictwo - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

znajdują się w fazie wstępnej. Suburbanizacja jest charakterystyczna dla krajów średnio rozwiniętych, np...

Makroekonomia- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1309

Argumenty przemawiające za hipotezą konwergencji Kraje słabo rozwinięte Wysoki wzrost zasobu siły roboczej...

Ekopolityka - technologia i rozwój

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

rozwinięte mają w tej kwestii przewagę nad krajami słabo rzwiniętymi). Żeby się uniezaleznić szukano szybkich...

Poziom gospodarczy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jerzy Staniewski
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

rozwiniętych. Państwa wysoko rozwinięte charakteryzują się dużym zatrudnieniem w usługach i bardzo niskim...

Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 6

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 952

- niski współczynnik umieralności i urodzeń kraje wysoko rozwinięte PIRAMIDA WIEKOWA Rzadko kiedy modelowe...

Poziom gospodarczy i struktura zatrudnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jerzy Staniewski
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1176

rozwiniętych. Państwa wysoko rozwinięte charakteryzują się dużym zatrudnieniem w usługach i bardzo niskim...

Demografia wykład 6

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Demografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1148

jest na ogół niski lub ujemny. W wielu krajach rozwiniętych gospodarczo wartość współczynników przyrostu...