Poziom gospodarczy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poziom gospodarczy - strona 1 Poziom gospodarczy - strona 2

Fragment notatki:

Poziom gospodarczy - oznacza w jakim procesie rozwoju gospodarczego znajduje się obecnie dany kraj. Struktura zatrudnienia - określenie w jakich sektorach i w jakich liczbach pracują ludzie. Wraz ze zmianami gospodarczymi Polski zmieniała się jej struktura zatrudnienia. W demografii struktura zatrudnienia świadczy o poziomie rozwoju gospodarczego państwa. Duży odsetek zatrudnionych w rolnictwie występuje w państwach słabo rozwiniętych. Państwa wysoko rozwinięte charakteryzują się dużym zatrudnieniem w usługach i bardzo niskim poziomem zatrudnienia w rolnictwie. W 1997 roku w wieku produkcyjnym było 59,5% ludności. Ludność pracująca stanowiła 42% ogólnej liczby ludności. Przez cały okres powojenny spadała liczba zatrudnionych w rolnictwie. Mimo to jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Systematycznie wzrasta liczba zatrudnionych w usługach. Struktura zatrudnienia w polskiej gospodarce odbiega od europejskich standardów, gdyż 13% ludności pracuje w rolnictwie, podczas gdy średnia UE to 5%, w sektorze usług pracuje 57% ludności (średnia UE to 68%), w przemyśle pracuje 30% ludności (średnia UE to 26%). W Polsce 59% społeczeństwa w wieku produkcyjnym jest zatrudniona, podczas gdy średnia UE to 64%. Według OECD w 2009 r. Polacy byli trzecim najdłużej pracującym narodem na świecie po Grekach i Węgrach - przeciętna roczna liczba przepracowanych godzin na 1 pracownika wyniosła 1966. W związku z lepszą mechanizacją pracy wzrosła także wydajność pracy w Polsce. Polska ma także jeden z najniższych w Europie współczynników przynależności do związków zawodowych, wynoszący 14% z przewagą w sektorze państwowym, w Irlandii wynosi on 45%, a w Szwecji 80%. Jednym z największym mankamentów polskiej gospodarki jest bezrobocie. W Polsce dokonały się liczne zmiany polityczne, gospodarcze, kulturowe i techniczne. Wprowadzane reformy obejmowały liczne sfery życia społecznego. Po likwidacji PGR-ów i prywatyzacji, ludziom ciężko było znaleźć pracę. Część musiała zmieniać kwalifikacje, by znów podjąć pracę. Gwałtowny wzrost liczby osób pozbawionych pracy w pierwszych latach przekształceń ustrojowych sprawił, że bezrobocie stało się od razu najpoważniejszym problemem reformującego się państwa i społeczeństwa. W okresie 1991-1993 zauważono wzrost bezrobocia, które spadało po 1994 roku, gdy od 1998 znów zaczęło gwałtownie wzrastać aż do 20%. W czerwcu 2008 bezrobocie w Polsce wynosiło wg różnych źródeł 9,6% (GUS), 7,7% ( Eurostat ). Przyczynami spadku bezrobocia jest powstawanie nowych miejsc pracy, a także emigracja zarobkowa do innych krajów UE. Obecnie (październik 2009) stopa bezrobocia w Polsce wynosi 11% (dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej), przy czym wykazuje tendencję wzrostową.

(…)


Poziom gospodarczy- oznacza w jakim procesie rozwoju gospodarczego znajduje się obecnie dany kraj. Struktura zatrudnienia- określenie w jakich sektorach i w jakich liczbach pracują ludzie.
Wraz ze zmianami gospodarczymi Polski zmieniała się jej struktura zatrudnienia. W demografii struktura zatrudnienia świadczy o poziomie rozwoju gospodarczego państwa. Duży odsetek zatrudnionych w rolnictwie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz