Bezrobocie - zjawisko społeczne- omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezrobocie - zjawisko społeczne- omówienie zagadnienia - strona 1 Bezrobocie - zjawisko społeczne- omówienie zagadnienia - strona 2 Bezrobocie - zjawisko społeczne- omówienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Bezrobocie - zjawiskiem społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i
deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.
Stopa bezrobocia jest to iloraz bezrobotnych przez aktywnych zawodowo w danej kategorii
ludności.
Rodzaje bezrobocia:
1.bezrobocie frykcyjne - jest efektem naturalnego ruchu na rynku osób zatrudnionych;
dotyczy osób pozostających bez pracy przez krótki okres z powodu zmiany miejsca pracy,
zmiany zawodu, wchodzenia absolwentów na rynek, powrotu do pracy po przerwie (np. z
powodu urlopu macierzyńskiego) itp.; przyjmuje się, że jest oznaką "zdrowej" gospodarki;
2. bezrobocie technologiczne - jest skutkiem postępu technicznego oraz unowocześniania
produkcji, prowadzących do eliminowania czynnika ludzkiego z procesów produkcyjnych;
występuje w sytuacji słabego rozwoju gospodarczego, skutkującego wprowadzaniem
inwestycji, mechanizacji i modernizacji procesów przy jednoczesnym ograniczaniu
zatrudnienia;
3. bezrobocie strukturalne - jest efektem niedostosowania struktury podaży zasobów
ludzkich i popytu na nie; pojawia się w sytuacji zmian restrukturyzacyjnych i transformacji
gospodarki przy jednoczesnym opóźnieniu odpowiadających im zmian w szkolnictwie; może
być wywołane ograniczonymi zasobami kapitału, które umożliwiłyby pełne zatrudnienie siły
roboczej;
4. bezrobocie koniunkturalne - związane jest z występowaniem cykli koniunkturalnych, w
fazie spadku i recesji gospodarczej zmniejsza się jest popyt globalny, co wywołuje
konieczność ograniczenia zatrudnienia; tego rodzaju bezrobocie spada, kiedy następuje
wzrost gospodarczy i zdolności produkcyjne przedsiębiorstw mogą być pełniej wykorzystane;
5. bezrobocie sezonowe - dotyczy działalności/branż cechujących się sezonowością popytu
bądź podaży (np. rolnictwo, turystyka), wahania te są uzależnione od pór roku lub warunków
pogodowych.
Biorąc pod uwagę okres pozostawania bez pracy rozróżniamy:
1. bezrobocie krótkookresowe - dotyczy osób pozostających bez pracy przez okres nie
przekraczający 3 miesięcy;
2. bezrobocie średniookresowe - dotyczy sytuacji braku zatrudnienia przez okres od 3 do 6
miesięcy;
3. bezrobocie długookresowe - występuje w sytuacji, kiedy brak pracy trwa od 6 do 12
miesięcy;
4. bezrobocie długotrwałe (zwane chronicznym) - dotyczy osób nie mogących znaleźć pracy
przez ponad 12 miesięcy; uznaje się je za najbardziej niekorzystne i niebezpieczne dla
gospodarki, ponieważ wywołuje negatywne skutki w niemal wszystkich sferach życia.
Ze względu na fakt rejestracji bezrobotnego wyróżnia się:
1. bezrobocie rejestrowane - dotyczy osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w
urzędach pracy oraz posiadających cechy określone ustawowo[1];
2. bezrobocie ukryte - dotyczy osób, które nie chcą lub nie mogą się zarejestrować w
urzędach pracy, ponieważ nie spełniają wszystkich kryteriów określonych w ustawie; pojawia
się w sytuacji nadzatrudnienia (tzn. wykonywana praca wydaje się być zbędna, a
zmniejszenie zatrudnienia nie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz