Analiza i opracowanie dokumentów

note /search

Fizjografia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1946

Fizjografia - w geografii fizycznej pojęcie określające w przeszłości (do 1939) ogólną charakterystykę warunków przyrodniczych wybranego obszaru (budowę geologiczną, rzeźbę, stosunki wodne, klimat, gleby, roślinność, świat zwierzęcy), a...

Region jako narzędzie badania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3262

. Region jako narzędzie badania (np. region statystyczny) jednostka jednorodna występowania pewnej cechy lub zespołu cech istotnych z punktu widzenia rozwiązywanego problemu badawczego np. regiony ludnościowe, przemysłowe, rolnicze. 2. Region jako przedmiot poznania (np. Mazowsze), region jako obie...

Poziom gospodarczy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1197

Poziom gospodarczy - oznacza w jakim procesie rozwoju gospodarczego znajduje się obecnie dany kraj. Struktura zatrudnienia - określenie w jakich sektorach i w jakich liczbach pracują ludzie. Wraz ze zmianami gospodarczymi Polski zmi...

Miasta późnośredniowieczne w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

Miasta późnośredniowieczne w Polsce to okres od XIII do XV wieku. W tym czasie wprowadzono w Polsce nową organizację prawną miasta jaką było prawo magdeburskie i prawo lubeckie. Charakteryzowały się regularnym układem ortogonalnym. Rynek by...

Poziom gospodarczy i struktura zatrudnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1351

Poziom gospodarczy - oznacza w jakim procesie rozwoju gospodarczego znajduje się obecnie dany kraj. Struktura zatrudnienia - określenie w jakich sektorach i w jakich liczbach pracują ludzie. Wraz ze zmianami gospodarczymi Polski zmi...

Teoria bazy ekonomicznej miast

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 6538

Teoria bazy ekonomicznej miast - wyjaśnia wzrost miasta w kategoriach podziału gospodarki miejskiej na dwa składniki, opiera się na założeniu, że ludność pracująca w mieście składa się w dwóch podstawowych grup: Egzogeniczna - (zewnętrzna), ludność, która poprzez swoją działalność ukierunkowana jes...

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1505

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu to zbiór informacji o jej przeznaczeniu, o możliwościach zagospodarowania naszej działki i doprowadzenia mediów. Warunki zabudowy, w skrócie WZ, otrzymuje się w Wydziale Architektury w Urzędzie Gminy. Aby je uzyskać należy złożyć do Wydziału Architektury w...

Region jako narzędzie badania - Analiza przestrzenna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1057

. Region jako narzędzie badania (np. region statystyczny) jednostka jednorodna występowania pewnej cechy lub zespołu cech istotnych z punktu widzenia rozwiązywanego problemu badawczego np. regiony ludnościowe, przemysłowe, rolnicze. 2. Region jako przedmiot poznania (np. Mazowsze), region jako obie...

Teoria bazy ekonomicznej miast

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1708

Teoria bazy ekonomicznej miast - wyjaśnia wzrost miasta w kategoriach podziału gospodarki miejskiej na dwa składniki, opiera się na założeniu, że ludność pracująca w mieście składa się w dwóch podstawowych grup: Egzogeniczna - (zewnętrzna), ludność, która poprzez swoją działalność ukierunkowana jes...

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu to zbiór informacji o jej przeznaczeniu, o możliwościach zagospodarowania naszej działki i doprowadzenia mediów. Warunki zabudowy, w skrócie WZ, otrzymuje się w Wydziale Architektury w Urzędzie Gminy. Aby je uzyskać należy złożyć do Wydziału Architektury w...