Współczynnik determinacji - strona 22

Statystyka opisowa - komplet wykładów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Elżbieta Szulc
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 4858

empirycznych. Miarami stosowanymi w tym wypadku są współczynnik determinacji oraz współczynnik zbieżności , tj...

Statystyka matematyczna - pack, prof. Podolec

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. Barbara Podolec
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 784
Wyświetleń: 7007

W pierwszej są notatki z przedmiotu statystyka opisowa prowadzonego przez prof Podolec, w drugiej części natomiast (5 plików) są przykładowe pytania testowe na egzamin ze statystki matematycznej u prof Podolec. Niektóe pytania są już z zaznaczonymi odpowiedziami. W materiałach tych zostały poruszon...

Miedzynarodowe stosunki polityczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Michał Kędzierski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1512

przewidywaną na podstawie pewnego modelu R-kwadrat - statystyka nazywana niekiedy współczynnikiem determinacji...

Statystyczna analiza kursów akcji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bogdan Jurkiewicz
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3038

. Korelacja miedzy cenami akcji KGHM S.A. a BŚK S.A. nie jest statystycznie istotna. obliczam współczynniki...

Statystyka-praca zaliczeniowa

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 672
Wyświetleń: 10213

co tłumaczy wielkość p. Współczynnik determinacji wyniósł 0,3769 co wskazuje iż dobrana linia regresji...

Ekonometria - ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Agata Falęcka
 • Ekonometria
Pobrań: 315
Wyświetleń: 6188

strukturalnego przy zmiennej X2. Jaki wniosek wynika z tego badania? Obliczyć i zinterpretować współczynnik...

Analizaq wariancji-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Statystyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1078

tych współczynników są zazwyczaj różne i różna jest też ich interpretacja. WSPÓŁCZYNNIK DETERMINACJI → patrz regresja...