Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami aparatów fotograficznych a ich ceną-projekt z ekonometrii.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2870
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami aparatów fotograficznych a ich ceną-projekt z ekonometrii. - strona 1 Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami aparatów fotograficznych a ich ceną-projekt z ekonometrii. - strona 2 Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami aparatów fotograficznych a ich ceną-projekt z ekonometrii. - strona 3

Fragment notatki:

W pierwszym znajduje się tabelka z porównaniem parametrów wybranych aparatów fotograficznych. Drugi plik to obliczenia sporządzone w arkuszu kalkulacyjnym. Właściwe sprawozdanie ma 9 stron i składa się z części takich jak: opis badanego problemu, przebieg badania czyli obliczenie parametrów takich jak średnia, odchylenie standardowe oraz współczynnik zmienności, następnie wyznaczenie macierzy korelacji. Następnie w kolejnych krokach wybieramy zmienne do modelu i wyznaczamy liniową postać zależności ceny od parametrów które zostały zakwalifikowane do modelu. Notatka zawiera interpretację otrzymanego modelu, wyznaczone są błędy względne. Na koniec przeprowadzona została weryfikacja hipotezy o wpływie poszczególnych parametrów na cenę.

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
PROJEKT
EKONOMETRIA
Temat projektu: Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami aparatów fotograficznych a ich ceną.
Nazwisko i Imię:
Pasternak Damian
Poniewierka Błażej
Grupa:
501
Ocena:
Data:
Podpis:
Badany problem.
Tabela przedstawia dane dotyczące ceny „y” aparatów cyfrowych w zależności od 4-rech parametrów: x1-rozdzielczości matrycy
x2-maksymalnej ogniskowej
x3-zoomu optycznego
x4-przekatnej wyświetlacza w cm
Rozdzielczość [Mpx]
max. ogniskowa
zoom optyczny
Wyświetlacz [cm]
Cena [zł]
10
5,8
3,3
6,3
320
10
5,8
3,3
6,3
360
10,1
5,6
4
6,8
440
12,1
5,6
4
6,8
530
10
4,9
3,8
7,5
1360
10
2,8
5
7,5
1700
10,1
5,6
3
6,3
410
12,1
5,6
3
6,8
550
12,1
5,6
3
6,8
500
12,1
5,9
3
6,8
510
12,1
5,9
4
6,8
750
14,1
5,9
4
6,8
560
12,1
5,8
4
7,5
660
14,1
6,5
5
7,5
730
9,1
4,5
5
6,8
570
12,2
5,9
5
6,8
550
12,2
5,9
3
6,8
480
12
5,1
5
7,5
880
10
5,2
3
6,3
260
10,2
5,2
3
6,3
350
12,2
5,2
3
7,5
330
12
4,8
5
6,8
300
10,2
5,2
3
6,3
420
12
5,6
3
6,8
420
12
5,9
5
6,8
500
8
6,7
3,5
6,3
280
12
6,7
3,6
7,5
340
12
5,9
4
6,8
440
12
5,9
4
7,5
560
Rozdzielczość [Mpx]
max. ogniskowa
zoom optyczny
Wyświetlacz [cm]
Cena [zł]
14
6,5
5
6,8
580
14
5,9
4
6,8
580
14
5,9
4
6,8
500
14
5,6
5
6,8
360
14,1
5,9
8
7,5
820
14,1
5,9
8
6,8
690
8,1
5,9
4
6,3


(…)


33,12441
253,1157
y= -81,34+5,92*x1-233,07*x2+33,12*x3+253,12*x4 Według otrzymanej funkcji wzrost rozdzielczości matrycy o 1Mpx powoduje wzrost ceny aparatu o 5,92zł, natomiast wzrost ogniskowej o 1f powoduje spadek wartości aparatu o 233,07zł. Wartość aparatu podnosi również większy zoom optyczny. Wzrost zoomu o 1x powoduje wzrost ceny aparatu o 33,12zł. Natomiast zwiększenie przekątnej wyświetlacza o każdy 1cm zwiększa cenę aparatu o 253,12zł.
PODSUMOWANIE - WYJŚCIE
Statystyki regresji
Wielokrotność R
0,839976
R kwadrat
0,705559
31,09%
Dopasowany R kwadrat
0,684897
Błąd standardowy Se
184,2087
Obserwacje
62
Współczynnik determinacji R2 jest liczbą z przedziału [0,1] Im bliższe jest wartości 1 tym model jest lepiej dopasowany do danych empirycznych . W rozważanym przykładzie jest słabe dopasowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz