Współczynnik determinacji - strona 21

Nieliniowe modele ekonometryczne

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

. Dlaczego wartości te są róŜne? c) Które współczynniki determinacji moŜna bezpośrednio porównywać...

Statystyka - materiały różne

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Statystyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 4592

Dwa pliki o nazwie "statystyka - teoria i przykłady" poruszają zagadnienia takie jak: estymacja przedziałowa parametrów strukturalnych zbiorowości generalnej, estymatory i ich własności, rodzaje estymacji, rozkład estymatora w próbie, estymacja przedziałowa nieznanej wartości średniej populacji...