Współczynnik determinacji - strona 10

Wybrane zagadnienia z ekonometrii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1001

determinacji i skorygowany współczynnik determinacji? Współczynnik determinacji R2 jest miarą lepszej...

Doświadczenie wieloczynnikowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1897

lub jego kwadrat (współczynnik determinacji D). Można również zdefiniować tzw. współczynnik zbieżności: mówiąc...

Modelowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2107

- współczynnik determinacji. Se- odchylenie standardowe reszty; informuje o ile wartości empiryczne zmiennej...

Ekonometria-zadania i teoria

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

. Weryfikacja tego załoŜenia jest niezbędna do prawidłowej interpretacji współczynnika determinacji. RozwaŜmy...

Statystyka - wzory na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Alicja Byrska-Rąpała
 • Statystyka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1918

yt i y ni Współczynnik korelacji rangowej n rs S Si S * Współczynnik determinacji T Y n Ty ) i 1 1 (t...

Statystyka - wzory na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Alicja Byrska-Rąpała
 • Statystyka
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2366

ൌ ඨ ොሻ ሺܵ௘ ሻଶ ∑ሺ‫ݔ‬௜ െ ‫ݔ‬ҧ ሻଶ ෠ ܵ൫ܾ൯ ൌ ඨ ሺܵ௘ ሻଶ ∑ሺ‫ݔ‬௜ ሻଶ ݊ · ∑ሺ ‫ݔ‬௜ െ ‫ݔ‬ҧ ሻଶ WSPÓŁCZYNNIK...

Pojecia-Ekometria

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Topolewski
 • Ekonometria
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1526

są równe ich wartości rzeczywistej Skorygowany współczynnik determinacji 0,13 - oznacza, że 13% całkowitej...