Metody badania współzależności - korelacja i regresja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3955
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:


Temat: Metody badania współzale ż no ś ci - korelacja i regresja. Średnia warunkowa - jest to średnia wartości jednej zmiennej. Pod warunkiem, że druga przyjęła określoną wartość.
Zależność korelacyjna - jest to taka zależność wartości jednej zmiennej odpowiadających zmiany średnich warunkujących drugiej zmiennej.
Korelacja - jest to współzależność dwóch zmiennych. Korelacje mierzymy przy pomocy współczynnika korelacji. Są to liczby niemianowane zawarte -1 - 0; 0 - 1 Regresja - jest to zależność jednej zmiennej i drugiej, gdzie jedna zmienna jest zmienną zależną a druga zmienną niezależną. Regresję wyrażamy przy pomocy funkcji matematycznej takiej jak np. liniowa.
Rodzaje zależności: Ze wzg. na rodzaj cechy:
Korelacje cechy jakościowej,
np. płeć, miejsce zamieszkania, poparcie dla partii, itp.
Korelacje cechy ilościowej, dzielimy na:
- Korelacje dwóch zmiennych: ze wzg. na rodzaj regresji: korelacje i regresje prostoliniowe oraz krzywoliniowe (liniowa).
- Wielu zmiennych.
Zależność liniowa jest wówczas zmiany niezależnej odpowiadają w przypadku korelacji prostoliniowej wyróżniamy:
Korelację dodatnią - jest wówczas, jeżeli zmiany obu zmiennych tzn. x i y są jednokierunkowe, czyli obie rosną i obie maleją.
Korelację ujemną - jest wówczas, jeżeli zmiany zmiennej x i y są przeciwne x - rosną, to y - maleją i odwrotnie. Korelację można podzielić ze wzg. na siłę, zależność może być: - słaba,
- silna,
- bardzo silna,
- może tej zależności nie być, wtedy wyniesie ona 0.
Metody analizy zależności: Metoda punktowa polegająca na tym, że my obserwujemy szeregi i na tych szeregach patrzymy czy jest ta zależność czy jej nie ma. Metoda graficzna polegająca na sporządzaniu wykresu zwanego diagramem korelacyjnym
Punktowy wykres korelacyjny nazywany diagramem korelacyjnym.
Metoda najmniejszych kwadratów - metoda ta polega na znalezieniu parametrów funkcji dopasowanych do danych.
MNK Trzeba znaleźć minimum tej funkcji.
W celu znalezienia minimum pierwszą pochodną
ze wzg. A i pierwszą pochodną ze wzg. B,
przyrównujemy je do 0.
Metoda najmniejszych kwadratów wynika wzór na korelację Pearsona.
r = r = - 0,92 Zależność bardzo silna
r = 0,2 Zależność dodatnia słaba
r = 1,0 Zależność funkcjonalna
r = 1,03 Błąd w obliczeniach. Nigdy nie może wyjść powyżej 1


(…)

… o jednostkę.
a - czyli wyraz wolny. Określa teoretyczną wartość zmiennej niezależnej y dla x = 0
Miary dopasowania funkcji regresji do danych
Zastosowanie analizy wariacji do oceny wpływu wyników czynników przypadkowych.
Wariacja resztkowa Współczynnik determinacji (100 %) w ilu procentach określa model, wyjaśnia kształtowanie zmiennej zależnej. Współczynnik identyfikacji Określa w ilu procentach oszacowany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz