Współczynnik Giniego - strona 2

Analiza struktury

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Maria Wieczorek
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

w gospodarstwach rolnych. Wiedząc, że współczynnik Giniego 10 lat wcześniej wynosił 0,477 ocenić zmiany...

Cele i Instrumenty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1673

równomierny współczynnik Giniego – świadczy o braku sprawiedliwego podziału dochodu do jego wzrostu...

METODY ANALIZY ROZKŁADU DOCHODÓW

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1022

. Współczynnik Giniego 2.2. Współczynnik Theila 2.3. Wskaźnik maksymalnego wyrównania 2.4. Wskaźnik zróżnicowania...

AGREGATOWE INDEKSY UBÓSTWA

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1302

oraz nierówności dochodowe, co możemy zapisać następująco: , gdzie: - współczynnik Giniego dla rozkładu wskaźników...

Finanse publiczne - definicje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1239

w gospodarce domowym, na osi Y -skumulowany odsetek dochodów osiąganych przez tę ludność. Współczynnik Giniego...

Podstawy makroekonomii - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Katarzyna Nagel
 • Makroekonomia
Pobrań: 2534
Wyświetleń: 12159

mieszkańców danego kraju Współczynnik GINIEGO Oblicza się go jako stosunek pola zakreskowanego do pola...

METODY ANALIZY ZMIAN UBÓSTWA W CZASIE

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

jako suma zmian zasięgu ubóstwa, głębokości ubóstwa oraz nierówności mierzonych współczynnikiem Giniego...