Zagadnienia egzaminacyjne - Ekonomia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia egzaminacyjne - Ekonomia - strona 1 Zagadnienia egzaminacyjne - Ekonomia - strona 2 Zagadnienia egzaminacyjne - Ekonomia - strona 3

Fragment notatki:

Zagadnienia egzaminacyjne z Ekonomii (wykłady - 2 semestry)
I Pojęcia podstawowe: ekonomia,
sądy pozytywne i sądy normatywne,
mikroekonomia i makroekonomia,
dobra,
dobra wolne i dobra rzadkie,
czynniki produkcji: praca, ziemia, kapitał,
procesy gospodarcze,
podmioty gospodarcze,
własność i prawa własności,
własność w sensie ekonomicznym i własność w sensie formalno-prawnym,
podmiot własności i przedmiot własności,
własność prywatna, publiczna i spółdzielcza,
własność kapitalistyczna, drobnotowarowa i pracownicza,
koszty transakcji,
gospodarka towarowo-pieniężna i gospodarka naturalna,
krzywa transformacji (granica możliwości produkcyjnych),
koszt alternatywny,
gospodarowanie racjonalne,
zasada racjonalnego gospodarowania,
rachunek ekonomiczny,
prawa ekonomiczne,
kategorie ekonomiczne,
teorie ekonomiczne,
założenie ceteris paribus,
model ekonomiczny,
zależności funkcjonalne i zależności definicyjne,
zasoby i strumienie,
zmienne endo- i egzogenne,
system rynkowy (gospodarka rynkowa),
system nakazowo-rozdzielczy (gospodarka centralnie planowana),
rynkowa i nierynkowa alokacja zasobów gospodarczych,
rynek (mechanizm rynkowy),
zasada samofinansowania,
kryterium rentowności,
efekty zewnętrzne (negatywne i pozytywne), efekty zewnętrzne w sferze produkcji i konsumpcji,
dobra prywatne i dobra publiczne, czyste dobra publiczne,
kapitalizm wolnokonkurencyjny,
konkurencja cenowa,
monopol, oligopol,
konkurencja niecelowa,
proces profesjonalizacji zarządzania (oddzielania się własności od kontroli),
demokracja przemysłowa,
„upaństwowienie” czynników produkcji, „upaństwowienie” spółdzielczości,
„twarde” i „miękkie” ograniczenia budżetowe przedsiębiorstwa,
permanentne niedobory,
program stabilizacji gospodarki,
transformacja systemowa,
przekształcenia własnościowe,
„prywatyzacja założycielska”,
mała prywatyzacja,
prywatyzacja kapitałowa,
prywatyzacja likwidacyjna,
Narodowe Fundusze Inwestycyjne,
powszechne świadectwo udziałowe,
reprywatyzacja,
ekonomia klasyczna,
liberalizm ekonomiczny i „niewidzialna ręka rynku”,


(…)

… i podaży,
efekt dochodowy i substytucyjny (zmiany ceny),
prosta cenowa elastyczność popytu,
mieszana cenowa elastyczność popytu,
dochodowa elastyczność popytu,
cenowa elastyczność popytu,
nietypowe krzywe popytu i podaży,
efekt Giffena, efekt Veblena i efekt spekulacyjny,
krzywa Engla,
dobra nominalne i dobra podrzędne,
dobra podstawowe i dobra wyższego rzędu,
dobra komplementarne i dobra substytucyjne,
preferencje konsumenta,
funkcja użyteczności,
krzywa obojętności,
krańcowa stopa substytucji,
użyteczność całkowita,
użyteczność krańcowa,
prawo malejącej użyteczności krańcowej,
linia budżetu,
optimum konsumenta,
pierwsze i drugie prawo Gossena,
dochodowa krzywa konsumpcji,
cenowa krzywa konsumpcji,
efekt rygla (zapadki),
krzywa podaży pracy,
krzywa podaży oszczędności,
przedsiębiorstwo, przedsiębiorca…
…,
efekt majątkowy (bogactwa),
funkcja konsumpcji,
funkcja oszczędności,
przeciętna skłonność do konsumpcji,
przeciętna skłonność do oszczędzania,
nachylenie krzywej konsumpcji,
konsumpcja autonomiczna,
krańcowa skłonność do konsumpcji,
oszczędności autonomiczne,
krańcowa skłonność do oszczędzania,
inwestycje autonomiczne,
funkcja agregatowego popytu,
paradoks zapobiegliwości,
mnożnik inwestycyjny…
…,
nadwyżka i deficyt bilansu płatniczego,
zagraniczne inwestycje bezpośrednie,
zagraniczne inwestycje portfelowe,
efekt Pigou,
synteza neoklasyczna,
krzywa IS,
równowaga na rynku towarowym,
krzywa LM,
równowaga n rynku pieniężnym,
równoczesna równowaga na rynkach: towarowym i pieniężnym,
efekt „wypychania”,
„pułapka płynności”,
bilans obrotów bieżących,
bilans obrotów kapitałowych,
krzywa bilansu…
… całkowity, produkt przeciętny, produkt krańcowy,
efekty skali, efekty stałe, rosnące i malejące,
krańcowy produkt pracy, krańcowy produkt kapitału,
krzywa jednakowego produktu (izokwanta), linia jednakowego kosztu (izokoszta),
krańcowa stopa substytucji czynników produkcji,
koszt alternatywny, koszty explicite, koszty implicite, koszty ekonomiczne,
zysk normalny, zysk ekonomiczny,
koszt całkowity, koszt…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz