Wskaźnik feminizacji świat - strona 3

Demografia - opisywanie ludzi

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • dr hab. Waldemar Budner
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1505

%. Wskaźnik urbanizacji na świecie: Belgia- 97% Islandia- 92% W.Brytania- 90% Dania- 85% Niemcy- 87% Francja...

Polityka społeczna - Potrzeby ludzkie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
  • Nauka o polityce
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2296

feministyczne - feminizacja biedy w świecie pojawia się określenie klasy płciowej - kobiety zarabiają gorzej...

Teoria analityczna Carl Jung

  • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
  • Psychologia osobowości
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 2296

ze światem zew. o Doświadczenia ludzkie są determinowane przez archetypy oraz przez świat zew. o Źródło...

Socjologia zmiany - wykład 7

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia zmiany
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106

, kierunek globalizacji 1) Świat jednobiegunowy, triumf Zachodu - „koniec historii” 2) Zmierzch Zachodu 3...