Wskaźnik feminizacji świat - strona 4

Zagadnienia z demografii

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Demografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

W. feminizacji- liczbę k. na 100 m. w danym roku kalendarzowym na wyodrębnionym terytorium. W.maskulinizacji l. m...

Inflacja bazowa - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • dr Alina Naruniec
  • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

, ale, podobnie jak w wielu bankach centralnych na świecie, nie stanowią alternatywy dla wskaźnika cen towarów...

Struktura wieku ludności 1950-2008

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

przewaga kobiet. Wskaźnik feminizacji jest w Polsce wyższy w miastach niż na wsi, gdzie liczba kobiet...

Geografia - Łańcuch troficzny

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1939

odżywczych. Gęstość zaludnienia świata to 46 osób/km2. Gleba Proces powstawania warstwy gleby o grubości 1 cm...