Małżeństwo jako obszar przemian zachowań u wartości Europjczyków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Małżeństwo jako obszar przemian zachowań u wartości Europjczyków - strona 1

Fragment notatki:

Struktura społeczna małżeństw, Kacprowicz
- badania empiryczne - doborem małżeńskim rządzi zasada endogamii czyli doboru osób o cechach tych samych lub bardzo podobnych
-zawieranie małżeństw wewnątrz własnej klasy jest przejawem klasowości społecznej
-rodziny są pochodną doboru małżeńskiego, którym rządzi mechanizm rynkowy powodujący, że wymianie podlegają różne atrybuty, nie tylko pozycja społeczna kandydatów -podejście funkcjonalne rodzina jest częścią systemu stratyfikacyjnego, pozycja rodziny w tym systemie jest wyznaczona przez pozycję jednostki - mężczyzny, głowy rodziny
-kobiety i mężczyźni maja dwie pozycje statusowe: jedną wyznaczoną przez własny zawód i drugą - przez pozycję zawodową współmałżonka
-w latach 50 zaczęto łączyć wybór małżeński z procesami ruchliwości społecznej
-małżeństwo między osobami o różnych cechach społecznych (małżeństwa heterogeniczne) jako wskaźnik otwartości systemu społecznego na równi ze wskaźnikami ze wskaźnikami ruchliwości międzypokoleniowej
-Haller: proces stratyfikacji społecznej jako proces interakcji, rola stosunków małżeńskich w tym procesie może być zrozumiana wtedy, gdy pozna się typy interakcji w małżeństwie i charakterystyki osób w nie wchodzących. 3 obszary interakcji związane z małżeństwem i rodziną:
Dotyczące decyzji co do zawarcia małżeństwa
Dotyczące wzorów homogamii małżeńskiej
Charakteryzujące konsekwencje heterogamii
-badania Warzywody-Kruszyńskiej, teza: tendencja do zawierania małżeństw w obrębie własnej grupy zawodowej, w ramach własnej klasy czy warstwy społecznej, wewnątrz własnej kategorii wykształcenia
- aktywność zawodowa nowożeńców mężczyźni w 99%, zaś kobiety w 60%, bierni zawodowo mężczyźni w czasie zawierania małżeństwa to prawdopodobnie ci, którzy zawarli małżeństwo w czasie trwania służby wojskowej; młodsze i niepracujące kobiety mogą być w trakcie zdobywania wykształcenia; gdy wziąć pod uwagę mężczyzn aktywnych zawodowo to najczęściej pozostają na utrzymaniu męża żony najemnych pracowników w rolnictwie, niewykwalifikowanych pracowników fizycznych oraz specjalistów. Tylko 0,4 % małżeństw to takie kiedy podczas zawierania małżeństwa obydwoje nowożeńców było biernych zawodowo.
-przynależność społeczno-zawodowa nowożeńców została opisana przy pomocy 12 kategorii społeczno-zawodowych; homogamia jest czynnikiem sprzyjającym powstawaniu i utrwalaniu się odrębnych stylów życia
-ponad 80% związków gdzie obydwoje małżonków pracuje
-zależność między przynależnością zawodowa kształtowana jest przez trzy czynniki: zależy od podaży kobiet i mężczyzn o określonej przynależności zawodowej; zjawisko feminizacji i maskulinizacji pewnych zawodów, które występuje również na poziomie kategorii społeczno-zawodowych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz