Geografia ekonomiczna - zagadnienia ogólne

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia ekonomiczna -  zagadnienia ogólne - strona 1 Geografia ekonomiczna -  zagadnienia ogólne - strona 2 Geografia ekonomiczna -  zagadnienia ogólne - strona 3

Fragment notatki:

Geografia ekonomiczna
Geografia ekonomiczna jako nauka
Geografia - nazwa pochodzi z greki - ge-Ziemia i grapho - piszę, opisuję. Twórca terminu - Eratostenes z Cyreny III w.p.n.e.
Współczesna geografia to nauka badająca powłokę Ziemi, jej przestrzenne zróżnicowanie pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym oraz związki jakie zachodzą między środowiskiem geograficznym a działalnością społeczeństw. Zajmuje się ona wykrywaniem przyczyn oraz formułowaniem uogólnień, praw lub prawidłowości w sferze zjawisk, które jej dotyczą.
Dyscypliny geograficzne:
Geografia fizyczna
Geografia ekonomiczna
Geografia regionalna
Kartografia
Geografia historyczna
Geografia matematyczna (astronomiczna)
Geografia stosowana (np. geografia wojskowa, medyczna)
Geografia ekonomiczna zwana też społeczną bada wzajemne oddziaływanie człowieka na zastane przez niego środowisko geograficzne. W skład geografii ekonomicznej wchodzą następujące gałęzie (dyscypliny szczegółowe):
Geografia ludności (demografia)
Geografia osadnictwa
Geografia rolnictwa
Geografia przemysłu
Geografia komunikacji (transportu i łączności)
Geografia handlu i usług
Geografia polityczna
Geografia turystyki
Wpływ środowiska na działalność człowieka
Środowisko geograficzne - ogół przyrody ożywionej i nieożywionej.
Kierunki określające relacje między człowiekiem a środowiskiem:
Determinizm geograficzny - głosi absolutną zależność człowieka od środowiska. Twórca - Charles L. Monstesquieu XVIIIw. Filozof francuski - „władza klimatu jest pierwszą władzą na świecie”. Najzdolniejsze są ludy klimatów umiarkowanych. Np. plemiona Amazonii i Afryki Środkowej żyją na niskim poziomie rozwoju gospodarczego.
Nihilizm geograficzny - skrajne przeciwieństwo determinizmu, neguje jakikolwiek wpływ środowiska na rozwój społeczno-gospodarczy. Wyraża wiarę w siłę społeczeństwa mogącego w dowolny sposób przekształcać środowisko.
Posybilizm geograficzny - kierunek pośredni, który powstał we Francji jako reakcja przeciwko determinizmowi i nihilizmowi. Zakłada on równowagę, współzależność i wzajemne oddziaływanie zarówno czynników naturalnych jak i społecznych. Przyroda nie determinuje działalności człowieka, stwarza jedynie możliwe kierunki rozwoju. Np. Niemcy, Polska, Białoruś - podobne warunki klimatyczne, inny stopień rozwoju.
2. Klimat:
Choroba górska - inne funkcjonowanie organizmu na dużych wysokościach - obrzęk płuc, mózgu, problem ze snem, trawieniem, zaburzona gospodarka wodna, mała ilość tlenu

(…)

…, hale, turnie, szarotka
Pieniński - w herbie trzy trójkątne góry. Masyw Trzech Koron i Sokolicy. Przełomowa dolina Dunajca, skały wapienne.
Babiogórski - w logo okrzyn jeleni i napis MAB - Man and Biosphere, ponieważ jest Rezerwatem Biosfery UNESCO. Najwyższy szczyt - Babia Góra 1725m. n.p.m.
Gorczański - w logo salamandra plamista. Krajobraz typowo górski - lasy, hale
Magurski - w logo orlik krzykliwy…
… był gatunkiem nielicznym, koczującym w kilkudziesięcioosobowych hordach zbieracko-łowieckich
Zaludnienie kuli ziemskiej początkowo postępowało powoli, główną przyczyną była umieralność z powodu braku higieny i wojnami
Zmiana liczebności zaludnienia świata:
Na początku naszej ery - 250mln ludzi - basen Morza Śródziemnego, Bliski Wschód, Azja południowa
1820r. -1mld
1930r. - 2mld
1960r. - 3mld
1976 - 4mld
1987…
…, szkolnictwo, komunikacja
Północnoamerykańskie - 0,2mld ludzi. Umiarkowany klimat, dobre gleby, przemysł, rolnictwo. Megapolis - Boston, Nowy Jork, Waszyngton, Baltimore. W Kanadzie - Toronto i Ottawa. Wielkie jeziora - w okolicach Chicago i Detroit
Do mniejszych ale bardzo gęsto zaludnionych obszarów należą:
W Azji - wyspa Jawa - żyzne gleby powulkaniczne. Wybuch Krakatau w 1883r. śmierć 36tys. Osób
W Afryce…
…. Hinduizm określany jest jako: „splot wierzeń i religii, cywilizacja i styl życia”.
5. Buddyzm - 380mln wyznawców powstał w VI-Vw.p.n.e. w Indiach, a dziś rozpowszechniony jest w Azji Południowo - Wschodniej, a także w Tybecie, Mongolii i Nepalu. Charakterystyczna dla wielu mieszkańców wschodniej Azji jest dwuwyznaniowość: np. w Japonii - buddyzm i shintoizm, w Nepalu - buddyzm i hinduizm.
6. Judaizm…

2. Cele turystyki: zdrowotne, lecznicze
rozrywkowe
wypoczynkowe
religijne
3. Przyjazdy turystów w 2005r. i 2012r.:
Francja - 76mln; 83mln - Lazurowe Wybrzeże, Lourdes, Paryż, Alpy
Hiszpania - 56mln; 56mln - Madryt, Barcelona, corrida, wybrzeże, Wyspy Kanaryjskie, Costa del Sol, Costa Brava, Baleary
USA - 49mln; 67mln - Nowy York, Niagara, Las Vegas, 3S - See, sun, sand - Florida, California, Hawaje…
… - Afryka i Oceania
Rośliny używkowe:
Rośliny używkowe - (używki) to rośliny, które ze względu na swój smak, aromat oraz działanie
pobudzające system nerwowy, stały się nieodłączną częścią pożywienia i obyczaju niektórych
społeczeństw. Do głównych roślin używkowych zaliczamy herbatę, kawę, kakao, tytoń. Inne to m.in.
koka, kola, mak lekarski, konopie indyjskie, chmiel.
Herbata:
Herbata rośnie w klimacie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz