Wykład - Oblicze demograficzne województwa śląskiego

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Oblicze demograficzne województwa śląskiego - strona 1 Wykład - Oblicze demograficzne województwa śląskiego - strona 2

Fragment notatki:

Oblicze demograficzne województwa śląskiego.
WOJEWÓDZTOW ŚLĄSKIE
- dość duży obszar o dużej liczbie ludności (duże zagęszczenie)
- średnia liczba - 394 os/km² (Świętochowice 4601 os/km², Chorzów 3 896 os/km²)
- nieco niższy wskaźnik feminizacji, związany z dużym udziałem ludności męskiej (w dawnym woj. kato. Liczba mężczyz przewyższała liczbę kobiet,'60 wyraźna przewaga 98K/100M, '70 niewielka nadwyżka kobiet nad mężczyznami - podział ludności:
*przedprodukcyjna - maleje liczba
*produkcyjnym
*poprodukcyjnym- rośnie liczba
*rośnie wskaźnik obciążenia demograficznego
- struktura różniąca się wzg. Etnicznych i przestrzennych
- zatrudnienie u usługach - stosunkowo niskie w skali kraju, ale rośnie bo podlega zmianom)
- struktura szkolnictwa - do niedawna dominowało szkolnictwo zawodowe (50%-ZSZ,22%-technika, 14%-licea), w '90 zmieniło się to; poziom wykształcenia jest niższy niż ogół
- rozrodczość:
*wyż demograf. '80 - 18ur/1000
*poł.'90 10/1000
*obniżenie urodzeń, dosyć wysoka umieralność - całe '90; umieralność rośnie od '70, szybko zgony zaczęły przewyższać ur. *wskaźnik brutto - 0,57 nie ma zastępowalności
wskaźnik netto - 0,56 pokoleń
- zjawisko nadumieralności mężczyzn
- średnia dł. trwania życia -ok.1rok krócej niż wynosi średnia krajowa
*kwestia środowiska naturalnego - element przyczyniający się do pogorszenia stanu zdrowia, co jest powodem krótszego trwania życia.
*niekorzystne wskaźniki - duża umieralność na nowotwory, duże zachorowania na gróźlicę, patologie ciąży, częste choroby dzieci - ruchy migracyjne: wielu młodych ludzi z wyższym wykształceniem wyjeżdża ze śląska.
PROGNOZY DEMOGRAFICZNE
Demografia zajmuje się przewidywaniem jak dane zjawiska będą się kształtowały w przyszłości. Prognoza - pewien są o kształtowaniu się zjawisk demograficznych, jest naukowo uzasadniony, opary na danych z przeszłości i teraźniejszości.
Przesłanki prognocystyczne - hipotezy o kształtowaniu się zjawiska
Przesłanki - Metody - Wnioskowanie (Prognoza)
Postawa prognozera:
*aktywna - oprócz zmian ilościowych mogą się pojawić zmiany jakościowe, na przyszłośc mogą wpływać różne inne zjawiska + przeszłośc
*pasywna - przyszłość jest nieuniknioną konsekwencją przeszłości (charakteryzuje prognozy na krótki okres czasu)
3 typy prognoz:
- krótkookresowe - do 5 lat - średniookresowa - od 5 do 15 lat(do 20lat)
- długookresowe - powyżej 20 lat
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz