Opracowanie pytań na egzamin - Spis ludności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie pytań na egzamin - Spis ludności - strona 1 Opracowanie pytań na egzamin - Spis ludności - strona 2 Opracowanie pytań na egzamin - Spis ludności - strona 3

Fragment notatki:

Pierwsza grupa
1. Co to jest gx, eo ,lx, wskaźnik opieki nad rodzicami, optymalna liczba ludności
gx - wskaznik smiertelnosci
eo - ile zostalo czlowiekowi do smierci
lx to jest liczba ludnosci na danym terenie w okreslonym wieku
optymalna liczba ludności - każdy kraj uważa, że ma taką liczbę, np. dla Polski wynosi ona 40 mln. mieszkańców (ale obecnie w Polsce jest „ubytek”)
2. Podaj znane Ci wskaźniki mierzące zagadnienia wiążące się ze strukturą wieku
wiek mozemy podzielnic na wiek kalendarzowy(chronologiczny), biologiczno - funkcjonalny, spoleczny (tj. demograficzno statystyczny, urbanistyczny, ekonomiczny= mobilny i niemobilny)
mierniki: P=E+D+V, gdzie p(ludnosc kraju), E(dzieci i mlodziez) D(dorosli) V(starsi)
Skala starosci demograficznej: budujemy na podst dwoch miernikow: wspolczynnika starosci i indeksow demografi: mlodosci, starosci
3. Co to jest spis powszechny, podaj jego cechy
rodzaje spisów powszechnych:
a). częściowe spisy ludności = ograniczone do niektórych grup ludności lub części terytorium,
b). sumaryczne - ich zadaniem jest przede wszystkim uzyskanie danych dotyczących ogólnej liczby ludności, w spisach tych uwzględniony jest ograniczony zakres wybranych cech ludności, a wyniki otrzymuje się na podstawie sumowania danych ujętych w arkuszach spisowych, w 1946r. (14 luty) pierwszy taki spis w Polsce = 24mln. ludności, ten spis pokazał straty w liczbie ludności (straty spowodowane wojną) - uchwycono strukturę wg wieku i płci,
c). mikrospisy - to spisy ludności metodą reprezentacyjną, przeprowadzane są losowo na wybranej części populacji,
d). Powszechny spis ludnościto pełne, kompleksowe badanie statystyczne którego celem jest uzyskanie danych o liczbie ludności zamieszkałej na danym terytorium, jej strukturach, warunkach życia w danym momencie, tzw. krytycznym momencie spisu, w Polsce NSP odbywał się w: 1921r. (pierwszy NSP w Polsce po odzyskaniu przez Nas kraj niepodległości), 1931r., 1950r. (3 XII), 1960r. (6 XII), 1970r. (8 XII - w Polsce nie ma analfabetów), 1978r. (7 XII), 1988r., 2002r.,
w celu przeprowadzenia spisu opracowuje się formularze zawierające pytania, na które odpowiadają osoby objęte spisem,
istotną rolę w uzyskaniu w spisie wiarygodnych informacji spełnia pozytywny stosunek ludności do spisu
cechy spisu powszechnego a). powszechność (spis obejmuje całą ludność zamieszkałą na danym terytorium),
b). imienność (osoby spisywane podają imiona i nazwiska)
c). bezpośredniość (do odpowiedniego formularza wpisuje się dane uzyskane na podstawie bezpośredniego wywiadu z osobą spisywaną lub członkiem rodziny)

(…)

… - ze względu na prześladowanie (najczęściej),
wysiedlenie,
ewakuacja,
deportacje,
Druga grupa
1. Co to jest wskaźnik potencjalnego wsparcia, ruch naturalny ludności
ruch naturalny = urodzenia, zgony, małżeństwa, rozwody,
Scharakteryzuj ewidencję bieżącą ludności i inne badania
Ewidencja bieżąca ludności: dzięki nim mamy dostęp do informacji demograficznych. te informacje zapisywane są. w urzędzie stanu cywilnego. Istnieją, księgi takie jak ks". urodzeń, zgonów. małżeństw, jest także księga zameldowań. Na każdym poziomie informacje te są przekazywane w górę czyli do Głównego Urzędu Statystycznego. Odbywa się to na zasadzie resortowej. Mamy do czynienia ze sprawozdawczością centralną
2cechy danych ewidencyjnych: ciągłość i aktualność.
Inne badania:
Badania metodą reprezentacyjną-tą metodą bada się ogólną płodność kobiet i migracje ludności zarówno w skali całego kraju jak i regionach.
Badania sondażowe
• Badania retrospektywne
* Badania panelowe ••
Badania metodą monograficzną- mają na ogół charakter retrospektywny, wykorzystuje się wówczas źródła archiwalne pozwalające się zorientować w przemianach demograficznych.
Badania studium dogłębnego badania
W Polsce GUS prowadzi systematycznie badania budżetów…

instytucja rodziny, uważana od zarania dziejów za najlepszą strukturę dla rodzenia i wychowywania dzieci oraz najkorzystniejszą dla samych kobiet, uznana została przez feminizm za zniewalającą i opresyjną,
feminizm zajmuje się także określeniem wpływu macierzyństwa na tożsamość kobiety, nie ograniczając się jednak do eksponowania jego potęgi,
wg feminizmu kobiecość nie może być definiowana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz