Wotum nieufności - strona 6

Prawo konstytucyjne - wykład 21

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 581

przed Parlamentem. Sejm mógł uchwalić Rządowi czy ministrowi wotum nieufności. Decyzja Sejmu trafia do Prezydenta...

Rada Ministrów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1260

nie jest prostym przeciwstawieniem wotum nieufności, kwestię zaufania może stawiać sam rząd uzależniając pozostanie...

Centralne organy administracji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 994

nieuchwalenie przez Sejm wotum zaufania, wyrażenia Radzie wotum nieufności, rezygnacji premiera. Prezydent...

Model parlamentarno-gabinetowy i prezydencki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1113

. - odpowiedzialność polityczna rządu przed parlamentem (odp. parlamentarna) - W razie wotum nieufności ustępuje...

Zasada podziału władz.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1022

lub milczące) odpowiedzialność polityczna rządu (głównie poprzez wotum nieufności) rząd (w porozumieniu z głową...

Wykład - System Rosji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 798

, zależnym tylko od prezydenta momencie), Duma może wyrazić rządowi wotum nieufności. Jest ono podejmowane...