Prawo konstytucyjne - wykład 21

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - wykład 21 - strona 1 Prawo konstytucyjne - wykład 21 - strona 2 Prawo konstytucyjne - wykład 21 - strona 3

Fragment notatki:

Wybór Prezydenta:
- wybory w trybie przewidzianym przez konstytucję nigdy nie zostały przeprowadzone
- mogło być tylko 2 kandydatów
- jednego mógł wysunąć ustępujący Prezydent, a drugi był wysuwany przez Zgromadzenie Elektorów - pomiędzy 2 kandydatami miały odbywać się wybory powszechne
- jeśli Prezydent nie wysuwał kandydata, kandydat Zgromadzenia Elektorów zostawał Prezydentem
- kadencja: 7 lat
Skład Zgromadzenia Elektorów:
5 wirylistów (osób, które wchodziły w skład jakiegoś organu nie z wyboru, ale z racji pełnionej innej funkcji)
- Marszałek Senatu jako przewodniczący
- Marszałek Sejmu jako zastępca przewodniczącego
- Premier
- Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
- Generalny Inspektor Sił Zbrojnych
25 osób wybieranych przez Senat
50 osób wybieranych przez Sejm spośród obywateli najgodniejszych
Zastępstwo Prezydenta pełni Marszałek Senatu.
RADA MINISTRÓW Po raz pierwszy pojawia się domniemanie kompetencji Rady Ministrów (sprawy wyraźnie nie zastrzeżone dla innych organów państwa należały do Rady Ministrów)
Skład: Premier i ministrowie
Członkowie Rady Ministrów odpowiadają za umyślne naruszenie konstytucji lub aktu ustawodawczego dokonane w związku z urzędowaniem. Sądzi Trybunał Stanu. Pociąga do odpowiedzialności Prezydent lub Izby Połączone większością 3/5 głosów. Konstytucja kwietniowa nie zna pojęcia Zgromadzenie Narodowe, zamiast niego używa określenia Izby Połączone.
Odpowiedzialność polityczna zarówno solidarna jak i indywidualna
Rząd był odpowiedzialny przed Prezydentem w całym zakresie
Rząd był także odpowiedzialny przed Parlamentem. Sejm mógł uchwalić Rządowi czy ministrowi wotum nieufności. Decyzja Sejmu trafia do Prezydenta. On może się z nią zgodzić; może rozwiązać Sejm; może nie robić nic i wtedy sprawa trafia do Senatu. Jeżeli Senat także uchwala wotum nieufności Prezydent ma 2 możliwości: może odwołać Rząd czy ministra albo rozwiązać Sejm.
SEJM I SENAT
Sejm:
Kadencja: 5 lat
Radykalnie zmniejszenie liczby posłów: 208
Podwyższono cenzus wieku: 24 - czynne; 30 - bierne prawo wyborcze
Wybory większościowe (kraj podzielony na dwumandatowe okręgi). Obywatele tracą prawo wystawiania kandydatów. Czynią to kontrolowane przez władze Zgromadzenia Okręgowe.
Funkcje Sejmu (ograniczone):
- ustrojodawcza
- ustawodawcza
- kontrolna


(…)

… (nie są one jednak ani powszechne ani bezpośrednie). Czynne prawo wyborcze posiadała tylko elita (przesłanka zasług, zaufania, wykształcenia). Nie były bezpośrednie - elita wybiera najpierw elektorów, a później elektorzy wybierają senatorów
Cenzus wieku: 30 - czynne; 40 - bierne
Rola Senatu relatywnie wzrasta w stosunku do poprzedniej regulacji
Uczestniczył w funkcji ustrojodawczej, ustawodawczej i kontrolnej przy czym jego rola…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz