Wykład - Konstytucja marcowa i kwietniowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Konstytucja marcowa i kwietniowa - strona 1 Wykład - Konstytucja marcowa i kwietniowa - strona 2

Fragment notatki:

Konstytucja marcowa i kwietniowa. Analiza porównawcza konstytucja marcowa (17 marca 1921 r.)
konstytucja kwietniowa (23 kwietnia 1935 r.)
zasady ustrojowe
republika parlamentarna
najwyższa władza: naród (ogół obywateli)
trójpodział władz:
ustawodawcza (parlament)
wykonawcza (prezydent, rząd)
sądownicza (niezawisłe sądy)
ograniczona demokracja
główna wartość: państwo
odejście od trójpodziału władz:
na czele państwa: prezydent (władza nadrzędna wobec rządu, Sejmu, Senatu, sił zbrojnych, sądownictwa, administracji)
uprawnienia parlamentu
wybierany co 5 lat na 5-letnią kadencję, w 5-przymiotnikowych wyborach (powszechne, równe, tajne, bezpośrednie, proporcjonalne)
SEJM:
czynne prawo wyborcze - 21 rok życia
bierne prawo wyborcze - 25 rok życia
posiadał największe kompetencje:
inicjatywa ustawodawcza (wraz z rządem)
może odrzucić weto Senatu zwykłą większością głosów
uchwala budżet
przed nim odpowiedzialni są członkowie rządu
prawo weta wobec Senatu
SENAT:
czynne prawo wyborcze - 30 rok życia
bierne prawo wyborcze - 40 rok życia
prawo weta wobec projektów ustaw
kontrola nad rządem
444 posłów
111 senatorów
marszałek Sejmu zastępuje prezydenta
parlament był demokratycznym przedstawicielstwem społeczeństwa
ogromna przewaga władzy ustawodawczej
ograniczenie roli parlamentu (traci kontrolę nad rządem)
SEJM:
nie jest reprezentatywny dla całego społeczeństwa (nowa większościowa ordynacja wyborcza)
czynne prawo wyborcze - 24 rok życia
bierne prawo wyborcze - 30 rok życia
wybory nie są wolne i demokratyczne
wybierany co 5 lat, w powszechnym, równych, tajnych i bezpośrednich wyborach
posłów zgładzają Zgromadzenia Okręgowe (podporządkowane administracji państwowej)
posłami zostaje 2 kandydatów z największą liczbą głosów (gdy wyborca nie skreśli nikogo, głosy otrzymuje 2 pierwszych kandydatów z listy)
wybory nie są proporcjonalne
SENAT:
1/3 senatorów mianował prezydent
2/3 senatorów wybiera elita - Kolegium Elektorów
zwiększenie uprawnień Senatu kosztem Sejmu:
marszałek Senatu zastępuje prezydenta
zgoda Senatu dla wielu decyzji Sejmu
208 posłów
96 senatorów
pozycja rządu


(…)

… przywilejów rodowych, tytułów, herbów
podstawowe wolności obywatelskie i polityczne: wolność przemieszczania się, wyboru zajęcia, myśli, druku, stowarzyszeń; zakaz cenzury
ochrona odrębności narodowych, językowych, wyznaniowych dla mniejszości narodowych
prawa socjalne:
ochrona pracy
ubezpieczenia społeczne
zakaz pracy dzieci poniżej 15 roku życia
bezpłatna i obowiązkowa nauka w szkołach podstawowych
ochrona…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz