Prawo konstytucyjne - wykład 19

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - wykład 19 - strona 1 Prawo konstytucyjne - wykład 19 - strona 2 Prawo konstytucyjne - wykład 19 - strona 3

Fragment notatki:

Konstytucja marcowa - 17 marca 1921
Co do zasady wchodziła w życie z dniem ogłoszenia (1 czerwca 1921), ale przepisy „wymagające” ustaw weszły później w życie
Rozdział o władzy ustawodawczej był już rozdziałem drugim
Prawa człowieka na końcu; układ inny niż dziś, konstytucje określały głównie charakter aparatu państwowego
Zmiana konstytucji (przewidywała 3 tryby zmian):
Pierwsza procedura (tzw. normalna) - zmiana większością 2/3 w Sejmie i Senacie przy obecności co najmniej połowy; wniosek o zmianę konstytucji musiał być popisany co najmniej przez ¼ ustawowej liczby posłów i zapowiedziany co najmniej 15 dni przed głosowaniem
Druga procedura - drugi sejm wybrany w okresie obowiązywania konstytucji marcowej mógł ją zmienić sam, bez udziału Senatu większością 3/5
Trzecia procedura - Co 25 lat konstytucja miała być poddawana rewizji przez Sejm i Senat (połączone w Zgromadzenie Narodowe) zwykłą większością głosów - nawiązanie do Konstytucji 3 maja
Przykładowe zasady naczelne konstytucji marcowej:
Zasada ciągłości narodowo-państwowej
Zasada suwerenności narodu
Zasada przedstawicielstwa - konstytucja ta właściwie nie zna demokracji bezpośredniej
Republikańska forma państwa
Zasada systemu parlamentarno-gabinetowego
Zasada praworządności
Zasada szerokiego samorządu
Zasada relatywnie szerokiego katalogu praw i wolności obywatelskich
Najważniejsze organy państwowe:
PREZYDENT
- jest wybierany na 7 lat przez Zgromadzenie Narodowe bezwzględną większością głosów. - Zastępował go Marszałek Sejmu, jeżeli przez 3 miesiące nie sprawował urzędu. Sejm mógł większością głosów 3/5 głosów uznać urząd za opróżniony.
- Jest nieodpowiedzialny politycznie przed parlamentem
- wszystkie akty urzędowe Prezydenta wymagają kontrasygnaty
- odpowiedzialny konstytucyjnie za zdradę kraju, pogwałcenie konstytucji i przestępstwo pociągany do odpowiedzialności przez Sejm większością 3/5 głosów, sądzony przez Trybunał Stanu
- Akty prawne wydawane przez Prezydenta mają charakter tylko podstawowy. - Mianuje i powołuje premiera i ministrów
- Szereg kompetencji Prezydenta to tradycyjne uprawnienia głowy państwa - prawo łaski, reprezentacja państwa, przyjmowanie i wysyłanie dyplomatów, a także podpisywanie ustaw, ale bez prawa weta; symbol państwa, gwarant jego ciągłości RADA MINISTRÓW
- Premier (Prezes Rady Ministrów) i Ministrowie

(…)

… lub Prezydenta i ma charakter solidarny lub indywidualny, odpowiedzialność tę egzekwuje Sejm zwykłą większością głosów
- odpowiedzialność konstytucyjna członków Rządu: za naruszenie konstytucji lub ustaw; pociąga do odpowiedzialności Sejm większością 3/5 głosów, sądzi Trybunał Stanu
PARLAMENT (Sejm i Senat)
Sejm:
- składał się z 444 posłów
- kadencja 5 lat
- wybierany w wyborach proporcjonalnych, bez progów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz